logo
logo
KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Ngành xây dựng dân dụng - công nghiệp là quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động về tư vấn - thiết kế kết cấu, tổ chức, giám sát, kiểm soát và quản lý thi công và quản lý dự án các công trì...

KIẾN TRÚC

Kiến trúc là một ngành nghệ thuật và khoa học kỹ thuật về tổ chức không gian,thiết kế kiến tạo các công trình kiến trúc. Kiến trúc sư với kiến thức chuyên ngành kiến trúc, ngoài công tá...

KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Giao thông vận tải là một bộ phận quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, luôn được ưu tiên đầu tư phát triển đi trước một bước nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Kỹ thuật xây dựng công trình giao...

KINH TẾ XÂY DỰNG

 Ngành Kinh tế xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực có khả năng phân tích, đánh giá nguồn lực về mặt kinh tế và hiệu quả đối với hoạt động xây dựng như so sánh, lựa chọn các phương án sử dụng nguồn lực cho dự án đầu...

QUẢN LÝ XÂY DỰNG

 Ngành Quản lý xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực quản lý những công việc có liên quan đến hoạt động xây dựng, giám sát triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, lập và thẩm định dự án,...

KỸ THUẬT CẤP THOÁT NƯỚC

Hệ thống cấp nước là tổ hợp các công trình thu nước, vận chuyển nước, xử l‎‎ý nước, điều hoà và phân phối nước tới đối tượng sử dụng nước. Hệ thống thoát nước là một tập hợp gồm những công cụ, đường ống thoát nước ...

NGÀNH KẾ TOÁN

Do nhiều cách tiếp cận khác nhau mà có nhiều định nghĩa khác nhau về kế toán. Nhưng nhìn chung các định nghĩa kế toán đều thống nhất như sau: Kế toán là một hệ thống của những phương pháp, hướng dẫn chúng ta thu thập, kiểm tra, xử lý...

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chúng ta đang sống trong thời kỳ của kỷ nguyên kỹ thuật số gắn liền với những đột phá về công nghệ. Trong đó, công nghệ thông tin (CNTT) đóng vai trò là công nghệ cốt lõi. CNTT không chỉ là một ngành kinh tế mà còn là...

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Theo “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020, xác định mục tiêu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững....