logo
Khoa Kỹ thuật Hạ tầng

1. GIỚI THIỆU:
Năm 2008 Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị được thành lập trên cơ sở tách ra từ Khoa Kỹ thuật xây dựng của Trường Cao đẳng Xây dựng số 3, với 3 Bộ môn gồm: Cấp thoát nước; Kỹ thuật hạ tầng; Cầu đường, có nhiệm vụ đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng các ngành: Cấp thoát nước, Kỹ thuật hạ tầng đô thị và Cầu đường. 
Năm 2011, trường ĐH Xây dựng Miền Trung được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường CĐ Xây dựng số 3. Đây là một cơ hội lớn để Khoa Kỹ thuật hạ tầng - Đô thị phát triển, nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu và thách thức mới về quy mô, lĩnh vực đào tạo, phát triển đội ngũ và nghiên cứu khoa học.
Hiện nay, Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị có 2 bộ môn:
          -    Bộ môn Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
          -    Bộ môn kỹ thuật Môi trường
Các ngành nghề đào tạo bậc đại học hiện nay gồm:
         -    Kỹ thuật cấp thoát nước
         -    Kỹ thuật môi trường
         -    Hệ thống kỹ thuật cơ điện công trình
Đội ngũ giảng viên cơ hữu gồm 15 cán bộ giảng viên, trong đó có: 03 tiến sĩ, 12 thạc sĩ (có 02 người đang làm NCS tại Australia và Cộng hòa liên bang Nga).
Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy đến từ các trường: ĐH Bách Khoa Tp.HCM; ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM; ĐH Huế; ĐH Kiến Trúc Tp.HCM; ĐH Kiến Trúc Hà Nội….
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
Chương trình đào tạo: Đại học và Cao đẳng

TT
NGÀNH ĐÀO TẠO
MÃ NGÀNH
MÃ TỔ HỢP
TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN
 
ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
1
Kỹ thuật môi trường
7520320
A00, A01, D01, C01
 
1.Hình thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia, thi tuyển kết hợp với xét tuyển
2. Hình thức xét tuyển dựa vào học bạ THPT 
2
Kỹ thuật tài nguyên nước
7580213
1
Kỹ thuật hệ thống trong công trình
7580201
  
4. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
Stt
Họ và tên
Học hàm
Học vị
Địa chỉ email
1
Tiến sĩ
leducthuong@muce.edu.vn
2
Thạc sĩ
ngodinhthanh@muce.edu.vn
3
Tiến sĩ
vothanhhuy@muce.edu.vn
4
Thạc sĩ
nguyenthehung@muce.edu.vn
5
Thạc sĩ
tonnuhongthu@muce.edu.vn
6
Thạc sĩ
huynhtantam@muce.edu.vn
7
Thạc sĩ
hoanganhson@muce.edu.vn
8
Thạc sĩ
phanthanhdan@muce.edu.vn
9
Thạc sĩ
tranthituyettrinh@muce.edu.vn
10
Thạc sĩ
nguyenminhchi@muce.edu.vn
11
Thạc sĩ
levanthai@muce.edu.vn
12
Hồ Thanh Trúc
Thạc sĩ
hothanhtruc@muce.edu.vn
13
Cao Thị Hà Xuyên
Thạc sĩ
caothihaxuyen@muce.edu.vn
14
Nguyễn Thị Diễm
Thạc sĩ
Nguyenthidiem@muce.edu.vn
 
5. LIÊN HỆ:
Khoa : Kỹ thuật hạ tầng đô thị- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: 24 Nguyễn Du - TP. Tuy Hòa - Phú Yên.
ĐT: (84).057.3843353
Email: 
khoakythuathatangdothi@muce.edu.vn
Website:
 http://khoahatang.muce.edu.vn