logo
LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ 25/3 ĐẾN 31/3/2019

                              

Thứ

Ngày

Giờ

Nội dung

 

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Chủ trì

Hai

25/3

           

Ba

26/3

           

27/3

14h00

Họp BTC Open day 2019: Các đơn vị báo cáo HT tình hình công việc chuẩn bị

Trưởng, Phó ban và các ủy viên

Phòng Hội thảo

Phòng QLĐT

Q. Hiệu trưởng

16h30

Gặp mặt viên chức về nghỉ hưu theo chế độ ( đồng chí Nguyễn Văn Tân)

BGH, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch/phó Chủ tịch công đoàn trường,

phòng TCHC.

Phòng Khánh tiết

Phòng TCHC

Q. Hiệu trưởng

Năm

28/3

16h30

Làm việc với Hội CCB TP Tuy Hòa

BTV Đảng ủy, Hội CCB, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch/ phó Chủ tịch công đoàn trường

Phòng

Hội thảo

Hội CCB nhà trường

Bí thư đảng ủy

Sáu

29/3

10h30

Họp HĐ kiểm kê tài sản 2019

Thành viên HĐ

Phòng Hội thảo

Phòng TCKT

 

Q. Hiệu trưởng

13h30-17h00

 Hội  nghị ký giao ước thi đua Khối các trường học

Thành viên khối, đại biểu, cơ quan báo, đài theo giấy mời, LĐ phòng TCHC, QLĐT, CTSV

Hội trường A1

Phòng TCHC

Q. Hiệu trưởng – Khối trưởng

Bảy

30/3

08h30

 Thẩm định CTĐT thạc sĩ kiến trúc

Hội đồng thẩm định

Phòng Hội thảo

 Phòng QLĐT, Khoa Kiến trúc

 CTHĐ

08h30

Chuyên gia tư vấn làm việc với TT: Ngoại ngữ-Tin học; Hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp

BGH; và GV  TT.NN-TH;

LĐ phòng CTHSSV và

TT. HTSV&QHDN

Hội trường A1

Trung tâm: NNTH; phòng CTHSSV

Q. Hiệu

trưởng

CN

31/3

8h00

Giao ban khối HSSV

Phòng CTHSSV, mời dự phòng QLĐT, TCKT, TCHC, KT&ĐBCL, TT TTTV, ĐTN, HSV, khoa quản lý SV

Hội trường A1

phòng CTHSSV

phòng CTHSSV

LỊCH CÔNG TÁC BGH:   25-26/3: công tác tại Bộ Xây dựng (QHT)

                                            27/3-2/4: học CCCT tại Hà Nội (PHT- T. Việt); 10-29/3 đi bồi dưỡng QPAN tại Đà Nẵng (PHT-T. Huệ)

 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền