logo
Lịch sinh hoạt Tuần 04 (30/8/2010 - 03/9/2010)

LỊCH SINH HOẠT TUẦN  04
Từ ngày 30/8 đến ngày 03/9/2010

 

 
Thứ
 
Ngày
 
Giờ
 
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
 
Người
chuẩn bị
 
Người
chủ trì
Hai
30/8
 
 
 
 
 
 
Ba
31/9
14h00
Họp BCH CĐ nhiệm kỳ 2010-2012
 Thường vụ Đảng ủy và các ủy viên BCH nhiệm kỳ 2010-2012
P.Họp BGH
Ban tổ chức
Đ/c Hoàng Văn Tý
01/9
 
 
 
 
 
 
Năm
02/9
 
 Nghỉ lễ quốc khánh 02/9
 
 
 
 
 
Sáu
 
03/9
 
 
 
 
 
 
Bảy
04/9
 
 
 
 
 
 
CN
05/9
 
 
 
 
 
 

Ngày 30 tháng 8 năm 2010
 TP Tổ chức Hành chính
Lê Duy Quang

 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền