logo
Địa chỉ liên hệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG 
ĐC: 24 Nguyễn Du - Tp. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3823371, Fax: 057.3822628


Phòng Tổ chức - Hành chính
ĐT: (84).057.3823371 Email: phongtochuchanhchinh@muce.edu.vn
Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Nguyên Khang 

Phòng Đào tạo
ĐT: (84).057.3827618 Email: phongquanlydaotao@muce.edu.vn
Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Vân Trạm 

Phòng Công tác Sinh viên
ĐT: (84).057.3829784 Email:  phongcongtachocsinhsinhvien@muce.edu.vn

Trưởng phòng: TS Trịnh Tiến Dũng

Phòng Tài chính tế toán
ĐT: (84).057.827617 Email:  taichinhketoan@muce.edu.vn
Trưởng phòng: ThS. Phạm Đình Văn 

Phòng Khoa học và Quan hệ quốc tê 
ĐT: (84).057.3821844 Email: phongkhoahochoptacquocte@muce.edu.vn
Trưởng phòng: TS. Võ Thanh Huy

Khoa Kiến trúc 
ĐT: (84).057.3821493 Email: khoakientruc@muce.edu.vn
Trưởng Khoa: TS. Trần Văn Hiến

Khoa Xây dựng
ĐT: (84).057.3821041 Email: khoaxaydung@muce.edu.vn
Trưởng Khoa: Th.S Huỳnh Quốc Hùng

Khoa Kinh tế
ĐT: (84).057.3821040 Email: khoakinhte@muce.edu.vn
Trưởng Khoa: TS. Trần Thị Quỳnh Như

Khoa Cầu đường 
ĐT: (84).057.3821905 Email: khoacauduong@muce.edu.vn
Trưởng Khoa: ThS. Đinh Văn Vinh 

Khoa Kỹ thuật Hạ tầng
ĐT: (84).057.3501880 Email: khoakythuathatang@muce.edu.vn
Trưởng Khoa: TS. Lê Đức Thường

Trung tâm Đào tọa ứng dụng
ĐT: (84).057.821042. Email: khoadaotaonghe@muce.edu.vn
Trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Văn Thành

Khoa Lý luận chính trị
ĐT: (84).057.821043 Email: khoalyluanchinhtri@muce.edu.vn
Trưởng Khoa: Th.S Lê Sơn Tùng

Khoa Khoa học cơ bản
ĐT: (84).057.821845 Email: khoakhoahoccoban@muce.edu.vn
Trưởng Khoa: TS. Đào Văn Dương 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
ĐT: (84).057.821905 Email: trungtamngoaingutinhoc@muce.edu.vn

Giám Đốc TT: Th.S Măng Trần Thu Thủy

Trung tâm Tư vấn xây dựng
ĐT: (84).057.825590 
Email: huynhthuclinh@muce.edu.vn
Giám ĐốcTT: ThS. Huỳnh Thúc Linh 

Đoàn Thanh niên
ĐT: (84).057.824267 Email: doanthanhnien@muce.edu.vn
Bí Thư Đoàn thanh niên: Th.S Lê Nguyễn Công Tín

Hội Sinh Viên
Chủ Tịch Hội Sinh Viên:

 

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền