logo
logo
Lý lịch khoa học: Huỳnh Quốc Hùng

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: HUỲNH QUỐC HÙNG                      Giới tính: nam
Ngày, tháng, năm sinh: 16-04-1977                     Nơi sinh: Phú Yên        
Quê quán: Tây Hòa – Phú Yên                           Dân tộc: kinh
Học vị cao nhất: thạc sỹ                                    Năm, nước nhận học vị: 2010, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ: Trưởng Khoa Xây dựng
Đơn vị công tác: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 66 Hùng Vương, phường 6, TP. Tuy Hòa, PY   Điện thoại liên hệ:  CQ:057 3821040; DĐ: 0942 000 751                                                                   Email: huynhquochung@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Ngành học: Xây dựng dân dụng và công nghiệp                       
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2000
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Xây dựng Công trình DD&CN            Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
-          Tiến sĩ chuyên ngành: (Đang làm nghiên cứu sinh: Xây dựng Công trình DD&CN)                                                                               Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
-          Tên luận án: (tên đề tài: nghiên cứu bất ổn định động của kết cấu tấm sử dụng phương pháp ma trận độ cứng động lực).
3. Ngoại ngữ:
1. Anh ngữ
2.
Mức độ sử dụng: trung bình
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
6/2000 đến 10/2002
Tổng Công ty Xây dựng Miền Trung
Cán bộ kỹ thuật công trình
10/2002 đến  nay
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Giảng viên, trưởng Khoa Xây dựng
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Ngân hàng đề thi Kết cấu bê tông cốt thép 1
2013
Cấp trường
Chủ nhiệm
2
Giáo trình Động lực học công  trình
2014
Cấp trường
Chủ nhiệm
3
Giáo trình hướng dẫn đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2
2015
Cấp trường
Chủ nhiệm
4
Nghiên cứu sử dụng bê tông cốt sợi phân tán làm đường giao thông nông thôn
2014- 2015
Cấp Bộ
Tham gia
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Nghiên cứu ổn định động tấm mỏng bằng phương pháp  độ cứng động lực
2010
Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 10
2
Phân tích bất ổn định động lực phi tuyến của tấm chữ nhật sử dụng phương pháp độ cứng động lực
2015
Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc
3
Phân tích bất ổn định động lực phi tuyến của tấm chữ nhật có chiều dày thay đổi sử dụng phương pháp độ cứng động lực
2015
Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 12
4
Non-linear dynamic instability of laminated composite plates on Winkler foundation using dynamic stiffness method
2015
The Fourteenth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-14)