logo
logo
Lý lịch khoa học: Phạm Ngọc Tân

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Phạm Ngọc Tân                                          Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 27/09/1979                                 Nơi sinh: Phú Yên        
Quê quán: Phú Yên                                                       Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                               Năm, nước nhận học vị: 2007
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại):              Phó trưởng khoa Xây dựng
Đơn vị công tác (hiện tại): Trường đại học Xây dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 10/2 Lý Thường Kiệt, phường 7, Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại liên hệ DĐ: 0909275457         
Fax:                                                                      Email: phamngoctan@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa TPHCM
Ngành học:       Xây dựng DD&CN        
Nước đào tạo: Việt nam                                                                        Năm tốt nghiệp: 2002
2. Sau đại học
- Thạc sĩ chuyên ngành: Công trình trên nền Đất yếu                    Năm cấp bằng : 2007
  Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh
  Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp nền móng hợp lý dưới công trình đường HK80 khu vực Quận 2 – TP.Hồ Chí Minh
  Người hướng dẫn: GS.TSKH Lê Bá Lương
  Người phản biện 1: PGS.TS Châu Ngọc Ẩn
  Người phản biện 1: PGS.TS Trần Xuân Thọ
- Tiến sĩ chuyên ngành:                                                              Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
Tên luận án:
Người hướng dẫn:
Người phản biện:
 
3. Ngoại ngữ:
1. Anh Văn
 
Mức độ sử dụng: Chứng chỉ B
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Làm việc từ năm 2002 đến nay
Khoa Xây dựng – Trường ĐH XD Miền Trung
Giảng viên
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Ngân hàng đề thi môn Cơ lý thuyết (bậc trung cấp)
2008/2009
Đề tài cấp trường
Chủ trì
2
Ngân hàng đề thi môn Địa kỹ thuật.
2011/2012
Đề tài cấp trường
Chủ trì
3
Giáo trình Nền Móng (bậc Cao đẳng)
2011/2012
Đề tài cấp trường
Tham gia
4
Giáo trình Địa kỹ thuật
2012/2013
Đề tài cấp trường
Chủ trì
5
Ngân hàng đề thi môn Nền Móng (bậc Cao đẳng)
2012/2013
Đề tài cấp trường
Chủ trì
6
Tài liệu giảng dạy: Giải pháp nền móng trên nền Đất yếu.
2014/2015
Đề tài cấp trường
Chủ trì
7
Nghiên cứu sử dụng bê tông cốt sợi phân tán trong đường giao thông nông thôn
2013/2015
Đề tài cấp bộ
Tham gia
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Giáo trình Địa kỹ thuật
2015
NXB Xây dựng