logo
logo
Lý lịch khoa học: Lê Hữu Tính

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lê Hữu Tính                                      Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 22/12/1977                     Nơi sinh: Bình Định       
Quê quán: Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định       Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Kỹ sư                                      Năm, nước nhận học vị: 2004, VN
Chức danh khoa học cao nhất:                           Năm bổ nhiệm:
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khu phố Liên Trì, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Điện thoại liên hệ:  01236009399
Email: lehuutinh@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Ngành học: Xây dựng DD&CN
Nước đào tạo: Việt Nam                                                            Năm tốt nghiệp: 2004
2. Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành:                                                   Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
Nước đào tạo:
3. Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
 
Mức độ sử dụng: TB
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
11/2005- nay
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Giảng dạy môn Cấu tạo kiến trúc, Dự toán, AutoCAD.
 
 
 
 
 
 
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí