logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Thanh Hải

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:         NGUYỄN THANH HẢI                Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 24/12/1973                     Nơi sinh: Từ Sơn - Bắc Ninh     
Quê quán: Mỹ Hòa- Phù Mỹ- Bình Định               Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ Xây dựng                    Năm, nước nhận học vị: 2011- Việt nam
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ: Trưởng bộ môn thi công
Đơn vị công tác: Khoa xây dựng, Trường ĐHXD miền trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:           22/319 Trường Chinh - Phường 7 - TP Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên.              
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0942000754  
Fax:                                                              Email: nguyenthanhhai@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       Chuyên tu
Nơi đào tạo: Trường Đại học kiến trúc Hà Nội
Ngành học:       Xây dựng Dân dụng-Công nghiệp
Nước đào tạo: Việt nam                                                Năm tốt nghiệp: 1999
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:         XD Dân dụng – Công nghiệp     Năm cấp bằng: 2011
Nơi đào tạo: Trường Đại học kiến trúc Hà Nội
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án: Cơ sở lựa chọn tường Barrette cho tầng hầm nhà cao tầng
 
3. Ngoại ngữ:
1. Anh văn
2.
Mức độ sử dụng: Trung bình
Mức độ sử dụng:
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
9/1994-1/2002
Đội 5, Công ty đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng
Cán bộ kỹ thuật, Trưởng phòng kỹ thuật.
1/2012- 11/2012
Công ty Tư vấn thiết kế kiến trúc C.D.A.C, Tuy Hòa Phú Yên
Cán bộ thiết kế, Phó phòng Kỹ thuật.
11/2012-nay
Trường Đại học XD Miền Trung
Giảng dạy, Trưởng bộ môn thi công.
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Công nghệ thi công công trình cao bằng  ván khuôn leo
2012-2013
Cấp trường
Chủ trì
2
Bài giảng môn KTTC1
2014-2015
Cấp trường
Chủ trì
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí