logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Tấn Dũng

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Tấn Dũng                             Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 20/05/1975                     Nơi sinh: Phú Yên        
Quê quán: Phú Yên                                           Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                   Năm, nước nhận học vị: 2013, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường ĐHXD Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 2, KP Ninh Tịnh 2, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.                            
Điện thoại liên hệ:  CQ: 0573822628   NR:                           DĐ: 01226994841     
Fax:                                                                    Email: Nguyentandung@cuc.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Đại học KHXH&NV Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngành học: Triết học                
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2004
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Triết học                   Năm cấp bằng: 2013
Nơi đào tạo: Học viện Khoa học xã hội
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                              Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
 
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: Bình thường
Mức độ sử dụng:
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Từ tháng 10/2004 đến nay (2015)
Trường Cao đẳng Xây dựng số 3( Nay là Đại học Xây dựng Miền Trung)
Giảng viên
 
 
 
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí