logo
logo
Lý lịch khoa học: Lê Sơn Tùng

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lê Sơn Tùng                                    Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 03/02/1978                                 Nơi sinh: Thanh Hoá
Quê quán: Xuân Phong, Thọ Xuân, Thanh Hoá               Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                                Năm, nước nhận học vị: 2012, VN
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ: Trưởng Khoa Lý luận chính trị
Đơn vị công tác: Khoa Lý luận chính trị
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 04 Nguyễn Chí Thanh, Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Điện thoại liên hệ:  CQ: 057.3821043          NR:                   DĐ: 0914187570
Fax: 057. 3822628                                        Email: lesontung@cuc.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Nước đào tạo: Việt Nam                                                            Năm tốt nghiệp: 2002
2. Sau đại học
- Thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam      Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị-Đại học Quốc gia Hà Nội
Nước đào tạo: Việt Nam
 
3. Ngoại ngữ:
Tiếng Anh (B1)
 
Mức độ sử dụng: Trung bình
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
09/2002-05/2003
Phòng tổ chức-Trường TH kỹ thuật y tế II Đà Nẵng
Chuyên viên
05/2003-Nay
Khoa Lý luận chính trị-Trường CĐ Xây dựng số 3 (Nay là Trường ĐH Xây dựng Miền Trung)
Trưởng khoa, giảng dạy
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Bộ đề thi vấn đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
2004
Cấp trường
Tham gia
2
Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn chính trị
2008
Cấp trường
Tham gia
3
Thực trạng dạy và học các môn Lý luận chính trị tại Trường đại học Xây dựng Miền Trung
2012
Cấp trường
Chủ trì
4
Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (bậc đại học)
2014
Cấp trường
Chủ trì
5
Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (bậc đại học)
2015
Cấp trường
Chủ trì
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Phương pháp giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin ở trường Cao đẳng Xây dựng Số 3, suy nghĩ và kiến nghị
2004
Bản tin hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Cao đẳng Xây dựng Số 3, số 1 tháng 12-2004.
2
Hoà Thịnh (Tuy Hoà, Phú Yên) điểm mở đầu phong trào Đồng Khởi ở đồng bằng Khu V
2010
Sách: Phong trào Đồng Khởi 50 năm nhìn lại của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia năm 2010.
 
3
Một số vấn đề cơ bản về biển, đảo Việt Nam và công tác tuyên truyền biển, đảo trong cán bộ giáo viên và học sinh, sinh viên hiện nay
2014
Thông báo khoa học công nghệ Trường Đại học Xây dựng Miền Trung số 2/2014
4
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên và ý nghĩa của vấn đề trong giai đoạn hiện nay
2015
Tạp chí giáo dục số đặc biệt 5/2015
5
Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
2015
Tạp chí giáo dục số 7/2015
6
Văn hóa doanh nghiệp nhìn từ góc độ trách nhiệm xã hội
2015
Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Vai trò văn hóa kinh doanh trong kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam tại Đại học kinh tế Đà Nẵng
7
Thực trạng dạy và học các môn Lý luận chính trị (kết quả nghiên cứu, khảo sát tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung)
2015
Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng dạy học các môn Lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Đại học Phú Yên