logo
logo
Lý lịch khoa học: Trần Thị Quỳnh Như

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Thị Quỳnh Như                           Giới tính: nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 05/03/1979                     Nơi sinh: Phú Yên
Quê quán: Hòa Hiệp Bắc – Tuy Hòa – Phú Yên,  Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ  - năm 2015
Chức vụ hiện tại: Trưởng Khoa Kinh tế
Đơn vị công tác:  Trường Đại học Xây dựng miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 288 Trần Hưng Đạo – Tuy Hòa – Phú Yên        
                              Điện thoại liên hệ:  CQ: 057. 3821040                  NR: 057.3823925                                                  DĐ: 0913411066      
Email:   tranthiquynhnhu@muce.edu.vn                                                 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: chính qui   
Nơi đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải – cơ sở II
Ngành học: Kinh tế xây dựng
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2001
2. Sau đại học
Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh Giao thông công trình- chuyên ngành: Kinh tế xây dựng - Năm cấp bằng: 2006
Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý xây dựng - Năm cấp bằng: 2015
Tên luận án: Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư giao thông đường bộ khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2020.
Nơi đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải
3. Ngoại ngữ:
 Anh văn B2
 
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Nơi công tác
Thời gian
Công việc đảm nhiệm
C.ty công trình giao thông công chánh TP Hồ Chí Minh
Tháng 7/2001 - 11/2001
Nhân viên đội công trình 5
Trường Cao đẳng Xây dựng số 3
 
- Tháng 12/2001 đến 9/2008
- Tháng 10/2008 – 3/2011
 
- Tháng 4/2011 – 7/2011
- Giáo viên khoa kinh tế
- Trưởng bộ môn Kinh tế Xây dựng và Quản trị kinh doanh
- Phó chủ nhiệm Khoa kinh tế
Trường Đại học Xây dựng miền Trung
- Tháng 8/2011 – 1/2012
- Tháng 2/2012 đến nay
- Phó chủ nhiệm Khoa kinh tế
- Trưởng Khoa Kinh tế
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN,Bộ,  trường), tạp chí chuyên ngành
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Luận văn thạc sỹ
2005
 
 
2
Hiện trạng và những đề xuất nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng h thống GTVT khu vực Nam Trung Bộ” số 4/2007, Tạp chí Giao thông vận tải.
2007
Tạp chí GTVT
Tác giả
3
Phân tích mối quan hệ phát triển kinh tế xã hội với phát triển giao thông vận tải vùng duyên hải Nam Trung Bộ
2010
Cấp trường
Chủ nhiệm đề tài
4
“Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng h thống GTVT khu vực Nam Trung Bộ” số 7/2011, Tạp chí Giao thông vận tải.
2011
Tạp chí GTVT
Tác giả
5
Giáo trình lưu hành nội bộ “ Kinh tế học”
 
2012
 
 
Trường ĐH XD miền Trung
Chủ nhiệm đề tài
6
“Quan điểm và phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của đầu tư giao thông đường bộ” số 1/2013, Thông báo khoa học và công nghệ – Trường Đại học XD miền Trung.
2013
Thông báo khoa học và công nghệ – Trường Đại học XD miền Trung.
Tác giả
7
“Một số nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của đầu tư xây dựng giao thông đường bộ” số 2/2013, Thông báo khoa học và công nghệ – Trường Đại học XD miền Trung.
2013
Thông báo khoa học và công nghệ – Trường Đại học XD miền Trung
Tác giả
8
Phương pháp phân tích hồi quy kinh tế lượng sử dụng dữ liệu bảng (panel analysis) đánh giá hiệu quả đầu tư giao thông đường bộ về mặt kinh tế - xã hội” số 8/2014, Tạp chí Giao thông vận tải.
2014
Tạp chí GTVT
Tác giả
9
Luận án Tiến sĩ (đã bảo vệ đạt yêu cầu vào ngày 9/9/2014 tại Đại học Giao thông vận tải)
2014
 
 
10
Giáo trình “ Quản trị chiến lược”
2014
Trường ĐH XD miền Trung
Tham gia
11
Xây dựng tốt quy hoạch phát triển GTVT góp phần quan trọng trong phát triển bền vững của Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ” 01/2015, Hội nghị Khoa học Kiến Trúc khu vực Duyên hải  Nam Trung Bộ
2015
Hội nghị Khoa học Kiến Trúc khu vực Duyên hải  Nam Trung Bộ
Tác giả
12
Tài liệu học tập “ Quản lý xây dựng”
 
2015
Trường ĐH XD miền Trung
Chủ nhiệm đề tài