logo
logo
Lý lịch khoa học: Lê Đức Tâm

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: LÊ ĐỨC TÂM                           Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 30/01/1985              Nơi sinh: Ninh Thuận
Quê quán: Ninh Hải – Ninh Thuận                Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ                             Năm, nước nhận học vị: 2012 – Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                     Năm bổ nhiệm:
Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng khoa Kinh tế
Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Kinh tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khu phố Phước Hậu 2, P9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại liên hệ:    CQ:                 DĐ: 0934.777.194 hoặc 0917.622.302
Fax:                                               Email: leductam@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học
Hệ đào tạo: Chính quy tập trung
Nơi đào tạo: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Ngành học: Quản trị Kinh doanh
Nước đào tạo: Việt Nam                                Năm tốt nghiệp: 2008
Bằng đại học 2:                                             Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh               Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Trường Đại học Nha Trang
- Tiến sĩ chuyên ngành:                                              Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
- Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Mức độ sử dụng: Trình độ B1
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Từ tháng 05/2008 đến tháng 09/2008
Công Ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam
Nhân viên Bán hàng
Từ tháng 10/2008 đến tháng 03/2013
Khoa Kinh tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Giảng dạy chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
Từ tháng 04/2013 đến 31/07/2015
Khoa Kinh tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Phó trưởng Bộ môn Kinh tế Xây dựng và Quản trị Kinh doanh
Từ tháng 08/2015 đến tháng 09/2016
Khoa Kinh tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Phó trưởng Bộ môn Kế toán và Quản trị Kinh doanh
Từ tháng 10/2016 đến nay
Khoa Kinh tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Phó trưởng khoa Kinh tế
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Biên soạn Tài liệu giảng dạy học phần Quản trị Sản xuất (bậc Cao đẳng)
2010/2011
Đề tài
cấp Trường
Chủ nhiệm
đề tài
2
Biên soạn Tài liệu Hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập nguyên lý thống kê (bậc Cao đẳng)
2012/2013
Đề tài
cấp Trường
Chủ nhiệm
đề tài
3
Biên soạn Tài liệu giảng dạy học phần Quản trị Chất lượng (bậc Cao đẳng)
2013/2014
Đề tài
cấp Trường
Chủ nhiệm
đề tài
4
Biên soạn Tài liệu giảng dạy học phần Quản trị bán hàng (bậc Cao đẳng)
2014/2015
Đề tài
cấp Trường
Chủ nhiệm
đề tài
5
Đề xuất giải pháp tổ chức và đánh giá hoạt động ngoại khóa của sinh viên trường ĐH Xây dựng Miền Trung
2014/2015
Đề tài
cấp Trường
Thành viên
tham gia đề tài
6
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tiến độ đầu tư các công trình sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước do tỉnh Phú Yên quản lý
2014/2016
Đề tài
cấp Tỉnh
Thành viên
tham gia đề tài
7
Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo trường ĐH Xây dựng Miền Trung
2015/2016
Đề tài
cấp Trường
Chủ nhiệm
đề tài
8
Biên soạn Tài liệu giảng dạy học phần Kỹ năng giao tiếp & làm việc nhóm (bậc Cao đẳng)
2015/2016
Đề tài
cấp Trường
Chủ nhiệm
đề tài
9
Biên soạn Tài liệu giảng dạy học phần Kỹ năng giao tiếp & làm việc nhóm (bậc Đại học)
2016/2017
Đề tài
cấp Trường
Chủ nhiệm
đề tài
 2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Xây dựng mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ đào tạo trường ĐHXD Miền Trung thông qua mức độ hài lòng của sinh viên
2012
Thông báo Khoa học & Công nghệ trường ĐHXD Miền Trung (số 2-2012)
2
Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ đào tạo và sự hài lòng của sinh viên trường ĐHXD Miền Trung
2013
Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Nha Trang (số 2-2013)
3
Giá trị thương hiệu và các phương pháp định giá thương hiệu
2014
Thông báo Khoa học & Công nghệ trường ĐHXD Miền Trung (số 2–2014)
4
Văn hóa chất lượng – yếu tố tiên quyết để xây dựng thành công hệ thống đảm bảo chất lượng trong các trường đại học
2015
Thông báo Khoa học & Công nghệ trường ĐHXD Miền Trung (số 2–2015)
5
Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại trường ĐH Xây dựng Miền Trung
2016
Thông báo Khoa học & Công nghệ trường ĐHXD Miền Trung (số 2–2016)
6
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư các công trình sử dụng vốn NSNN do tỉnh Phú Yên quản lý
2017
Tạp chí Giao thông Vận tải (ISSN 2354-0818, số tháng 05/2017)
7
Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Phú Yên quản lý
2017
Thông báo Khoa học & Công nghệ trường ĐHXD Miền Trung (số 1–2017)