logo
logo
Lý lịch khoa học: Ngô Vũ Mai Ly

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Ngô Vũ Mai Ly                                              Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 12/04/1986                     Nơi sinh: Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Quê quán: Tuy Hoà, Phú Yên                             Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                                Năm, nước nhận học vị: 2014, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):Khoa Kinh Tế, trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 91 Điện Biên Phủ – Phường 7- TP.Tuy Hòa – Phú Yên
Điện thoại liên hệ:  CQ: 057.3826178      NR: 057.3820291         DĐ: 0982120486
Fax:                                                                      Email: ngovumaily@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy                                      
Nơi đào tạo: Trường Đại học Nha Trang
Ngành học: Kế toán doanh nghiệp                    
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2009
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng                 Năm cấp bằng: 2014
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - Luật, TP. HCM\
Tên luận án: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới chính sách chi trả cổ tức tại Việt Nam
Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
3. Ngoại ngữ:
1. B Anh văn
2.
Mức độ sử dụng:
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
07/2009 - nay
Trường ĐH Xây Dựng Miền Trung
Giảng dạy
 
 
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Bài tập Kế toán quản trị
2013
Trường
Tham gia
2
TLGD. Kế toán quản trị
2015
Trường
Chủ nhiệm
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí