logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Thị Cúc

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:         NGUYỄN THỊ CÚC                     Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 04/12/1988                     Nơi sinh:Thái Bình
Quê quán: Thụy Văn – Thái Thụy – Thái Bình       Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                   Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Bộ môn Kế toán - Khoa Kinh tế
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: số nhà 16 – khu tập thể Không quân – Trung đoàn 910 – Đông Hòa – Phú Yên.                         
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0984.938.384
Fax:                                                                      Email: nguyenthicuc@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương Mại
Ngành học:       Kế toán doanh nghiệp  
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2010
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:         Kế toán                                     Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương Mại
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: Khung B1 Châu Âu
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
4/2011 – 4/2013
Đại học Công nghệ GTVT
Giảng viên
11/2013 đến nay
Đại học Xây dựng Miền Trung
Giảng viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Bài tập Kế toán tài chính 1
2015
Cấp trường
Tham gia biên soạn
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí