logo
logo
Lý lịch khoa học: Võ Lê Duy Khánh

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: VÕ LÊ DUY KHÁNH                                                  Giới tính: nam
Ngày, tháng, năm sinh: 23-12-1986                                             Nơi sinh: Phú Yên        
Quê quán: Xã Hòa Bình 2 – Huyện Tây Hòa – Tỉnh Phú Yên         Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                   Năm, nước nhận học vị: 2013Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất: Giáo viên                       Năm bổ nhiệm: 2013
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kinh tế – Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:           Khu phố Phước Thịnh – Thị trấn Phú Thứ – Huyện Tây Hòa – Tỉnh Phú Yên
Điện thoại liên hệ:  CQ:                              NR:                           DĐ: 0907967797          
Fax:                                                         Email: voleduykhanh@cuc.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Giao Thông Vận Tải
Ngành học:       Kinh tế xây dựng          
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2008
Bằng đại học 2: Kỹ sư Cầu Đường                    Năm tốt nghiệp: 2013
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:         Kinh tế xây dựng           Năm cấp bằng: 2013
Nơi đào tạo: Trường Đại học Giao Thông Vận Tải
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                              Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: B1 khung Châu Âu
Mức độ sử dụng:
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
08/2008 -> 07/2013
Chi nhánh Công ty Tư vấn Triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông – Đại học Giao thông Vận tải cơ sở 2 – Quận 9 – Tp. HCM
Nhân viên phòng Kế hoạch - Kỹ thuật
09/2010 -> 07/2013
Công ty cổ phần An Sơn (Cộng tác viên) - Quận 9 – Tp. HCM
Lập kế hoạch thi công, quản lý hợp đồng, phụ trách thanh quyết toán công trình, đấu thầu, giám sát kỹ thuật của nhà thầu, …
08/2013 -> đến nay
Trường ĐHXD Miền Trung
Giáo viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Giáo trình Quản lý dự án (bậc cao đẳng)
2014/2015
Trường
Tham gia biên soạn
2
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí