logo
logo
Lý lịch khoa học: Vương Thị Thuỳ Dương

  

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: VƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG       Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 28/02/1989                   Nơi sinh: Phú Yên          
Quê quán: Phú Yên                                                     Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                              Năm, nước nhận học vị: 2015, LBN
Chức vụ hiện tại: Giáo viên khoa kinh tế
Đơn vị công tác hiện tại: Đại học xây dựng Miền Trung
Địa chỉ liên lạc: thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại liên hệ:  CQ: (057) 3821905            DĐ: 01268 470 545
Email: vuongthithuyduong@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh
Ngành học: Kinh tế xây dựng                
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2011
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế                                  Năm cấp bằng: 2015
Nơi đào tạo: Đại học Tổng hợp quốc gia Liên Bang Nga
-          Tên luận án Thạc sĩ: «Quản lý rủi ro tài chính khi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông tại Việt Nam»
3. Ngoại ngữ:
1. Nga
2. Anh
Mức độ sử dụng: trôi chảy - fluent
Mức độ sử dụng: trung bình- intermediate
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Từ ngày 12/04/2012 đến ngày 11/04/2013
Khoa kinh tế - Bộ môn Kinh tế XD và quản trị KD Trường ĐH xây dựng Miền Trung.
Giáo viên hợp đồng tập sự
Từ ngày 12/04/2013 đến nay
Khoa kinh tế - Bộ môn Kinh tế XD và quản trị KD Trường ĐH xây dựng Miền Trung.
Giáo viên hợp đồng lao động ba năm
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Xâydựngdòngtiềndự án đầu tư xây dựng theo hai quan điểm
2014
Cấp trường
Người viết chính
2
Rủirodự ánxâydựng tại Việt Nam
2014
Cấp trường
Người viết chính
3
TổngquanthịtrườngBĐSViệtNamtớinăm 2011
2014
Cấp trường
Người viết chính
4
Phươngphápquảnlý thịtrườngvàngViệtNamtớinăm 2012
2014
Cấp trường
Người viết chính
5
Vượttổngmức đầutư dự án đầutư xâydựngtạiViệtNam
2015
Cấp trường
Người viết chính
6
Nghiên cứu định tính và định lượng khi quản quản lý rủi ro
2015
Cấp trường
Người viết chính
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm
công bố
Tên tạp chí
1
Xâydựngdòngtiềndự án đầu tư xây dựng theo hai quan điểm
2014
Ấn phẩm “IX РегиональнаямагистерскаянаучнаяконференцияРоссии, Тула”, ĐạihọctổnghợpTula, từngày 21 đến 28 tháng 4 năm 2014, trang 85
2
Rủirodự ánxâydựng tại Việt Nam
2014
ẤnphẩmVIII Всероссийском смотре-конкурсе научных и творческих работ иностранных студентов и аспирантов и VII Всероссийской научно-практической конференция (с международным участием) «Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российской вузов» с научной работой”, ĐạihọckỹthuậtTomsk, từngày 23 đến 25 tháng 4 năm 2014 – Số1081
3
TổngquanthịtrườngBĐSViệtNamtớinăm 2011
2014
ẤnphẩmXVII международная студенческая заочная научно-практическая конференция «научно сообщество студентов столетия» ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ”, Novosibirsk ngày 20 tháng 02 năm 2014 -  Số 2(17) trang  157-163
4
Phươngphápquảnlý thịtrườngvàngViệtNamtớinăm 2012
2014
ẤnphẩmXVII международная студенческая заочная научно-практическая конференция «научно сообщество студентов столетия» ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ”, Novosibirsk ngày 20 tháng 02 năm 2014 -  Số 2(17) trang  154-156