logo
logo
Lý lịch khoa học: Đào Văn Dương

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đào Văn Dương                                          Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 02/06/1981                                 Nơi sinh: Phú Yên
Quê quán: Phú Yên                                                        Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                    Năm, nước nhận học vị: 2014, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Trưởng Khoa
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường ĐHXD Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 233 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, Phú Yên     
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0978869440
Fax:                                                                      Email: daovanduong@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: ĐH Sư phạm Quy Nhơn
Ngành học: Sư phạm Toán
Nước đào tạo: Việt Nam                                                                         Năm tốt nghiệp: 2003
2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Toán Giải tích                                                 Năm cấp bằng: 2007
Nơi đào tạo: Đại học Quy Nhơn
     - Tiến sĩ chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân;         Năm cấp bằng: 2014                    
Nơi đào tạo: Đại học sư phạm Hà Nội I
- Tên đề tài luận án: Toán tử tích phân và cơ sở sóng nhỏ trên một số không gian hàm   
3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh                         - Mức độ sử dụng: B2- Khung Tham chiếu Châu Âu
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
11/2003-đến nay
Trường  ĐHXD Miền Trung
Giảng viên
 
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Giải tích vi địa phương, sóng nhỏ, p-adic
2006- 2009
Cấp Nhà nước
Tham gia
2
Giáo trình Toán cao cấp A1 (với Đặng Thông Tuấn)
9/2008 – 6/2009
Cấp trường
Đồng tác giả
3
Giáo trình Toán cao cấp A2
9/2009 – 6/2010
Cấp trường
 
Chủ nhiệm đề tài
4
2015-2017
Cấp Nhà Nước (Nafosted)
Tham gia
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
 
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
 Nguyen Minh Chuong, Dao Van Duong, Boundedness of the wavelet integral operator on weighted function spaces
2013
Russian Journal of Mathematical Physics
2
Nguyen Minh Chuong, Dao Van Duong, Weighted Hardy-Littlewood operators and commutators on p-adic functional spaces
2013
P-adic Numbers, Ultrametric Analysis and Applications
3
Nguyen Minh Chuong, Dao Van Duong, Wavelet bases in the Lebesgue spaces on the field of p-adic numbers
2013
P-adic Numbers, Ultrametric Analysis and Applications
 
 
3. Các công trình đang gửi:
 
 1. Nguyen Minh Chuong, Dao Van Duong, The p-adic weighted Hardy-Cesàro operators  on weighted Morrey-Herz space, (2014) (submitted).
2. Nguyen Minh Chuong, Dao Van Duong, Weighted Hardy-Cesàro operator on weighted  Besov and Triebel-Lizorkin p-adic spaces, (2015) (submitted).