logo
logo
Lý lịch khoa học: Phan Ngọc Hiếu

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: PHAN NGỌC HIẾU                  Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 04/09/2015           Nơi sinh: Phú Yên      
Quê quán:  xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên            Dân tộc: kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                      Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên   Năm bổ nhiệm: 2012
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Khoa học cơ bản
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 251 Trần Hưng Đạo, Tp Tuy Hòa, Phú Yên                               
Điện thoại liên hệ:   CQ:        NR: 0573823454     DĐ: 0942028697           
Fax:                                                                      Email: phanngochieu@cuc.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy tập trung
Nơi đào tạo: Đại học bách khoa Đà Nẵng
Ngành học: Hóa Thực Phẩm                 
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 1997
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Hóa Hữu Cơ             Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Đại Học Đà Nẵng
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                              Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án: Xử Lý Nước Thải của nhà máy in Cầu Giấy Hà Nội
3. Ngoại ngữ:
1. Anh Văn
2.
Mức độ sử dụng: C1
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2007 - 2010
Trường Cao Đẳng Nghề Phú Yên
Giáo viên
2011 - 2015
Trường ĐHXD Miền Trung
Giảng viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Hướng dẫn giải bài tập Hóa Đại Cương
(Dành cho sinh viên bậc đại học)
2013 - 2014
Cấp trường
Chủ nhiệm
2
Ngân Hàng Đề Thi Học Phần Hóa Đại cương (Dành cho sinh viên bậc đại học)
2014 - 2015
Cấp trường
Chủ nhiệm
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí