logo
logo
Lý lịch khoa học: Lê Phong lâm

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lê Phong lâm                                               Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh:12-06-1980                      Nơi sinh: Phú hòa –Phú yên      
Quê quán: Ninh hòa- khánh hòa                          Dân tộc: kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                               Năm, nước nhận học vị: 2010
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Khoa học cơ bản
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 8/8 Lương Tấn Thịnh – F7- Tuy hòa-  Phú yên   
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ:         
Fax:                                                                      Email:
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Tại chức    
Nơi đào tạo: Trường ĐHSP TDTT TWI
Ngành học: Giáo dục thể chất                            Nước đào tạo: Việt Nam                  Năm tốt nghiệp: 2004
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Giáo dục thể chất                              Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo:Học viện TDTT Quảng châu
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
 
 
 
3. Ngoại ngữ:
1. Anh văn
2.
Mức độ sử dụng: Chứng chỉ B
Mức độ sử dụng:
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2001- 2005
THCS Lương Thế Vinh
GV
2005- nay
Trường ĐHXD Miền Trung
GV
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Giáo trình ĐH Môn GDTC
2013-2014
Cấp trường
CN đề tài
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí