logo
logo
Lý lịch khoa học: Lê Văn Đông

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lê Văn Đông                                                             Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 22/07/79                                    Nơi sinh: Phú Hòa – Hòa Hiệp Trung – Đông Hòa – Phú Yên      
Quê quán: Phú Hòa – Hòa Hiệp Trung – Đông Hòa – Phú Yên    
                                                                                    Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                                Năm, nước nhận học vị: Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                         Năm bổ nhiệm:
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khoa Khoa học Cơ Bản                      
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0905800477  
Fax:                                                                      Email: levandong@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành học: Giáo dục thể chất   
Nước đào tạo: Việt Nam                                                            Năm tốt nghiệp: 2001
Bằng đại học 2:                                                                         Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Giáo dục thể chất                              Năm cấp bằng: 2011
Nơi đào tạo:
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
-           
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: Trình độ B
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
11/2001 – 09/2011
Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
Giảng viên
09/2011 đến nay
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Giảng viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Giáo trình Thể Dục bậc Đại học (Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh)
2009/2010
Trường
Thành viên
2
Giáo trình Giáo dục thể chất bậc Cao đẳng
2011/2012
Trường
Chủ Biên
 
3
Tài liệu giảng dạy môn Giáo dục thể chất bậc Đại học
2013/2014
Trường
Thành viên
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí