logo
logo
Lý lịch khoa học: Ngô Thị Hồng

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:         Ngô Thị Hồng                     Giới tính:  Nữ
Ngày, tháng, năm sinh:  31/07/1985              Nơi sinh:     H. Sơn Hòa, T. Phú Yên
Quê quán: H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An       Dân tộc:
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         
Năm, nước nhận học vị: 2010, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa KHCB
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 401 Trường Chinh, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, T. Phú Yên                        
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 01667386925 
Fax:                                                                      Email: ngothihong@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy tập trung
Nơi đào tạo: Đại học Quy Nhơn
Ngành học:       Sư phạm Toán 
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2007
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:         Toán Giải tích    Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: Đại học Quy Nhơn
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
 
 
 
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: Chứng chỉ B
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2010-2011
Trường Cao đẳng Xây dựng số 3
Giáo viên
2012-nay
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Giảng viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Tài liệu giảng dạy Đại số tuyến tính
2015
Trường
Chủ nhiệm đề tài
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí