logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Thị Trang

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thị Trang                              Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 08-01-1985                     Nơi sinh: Thanh Hoá     
Quê quán:Thanh Hoá                                         Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                               Năm, nước nhận học vị: 2011, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường ĐHXD Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 98 Nguyễn Văn Cừ, F7, Tuy Hoà, Phú Yên       
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0913400306  
Fax:                                                                      Email: nguyenthitrang@cuc.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: ĐH Sư phạm TP.HCM
Ngành học: Hoá học     
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2007
Bằng đại học 2: Cử nhân ngữ văn anh                Năm tốt nghiệp: 2009
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:         Hoá hữu cơ                                          Năm cấp bằng: 2011
Nơi đào tạo: ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
 
 
 
3. Ngoại ngữ:
1. Anh văn
2.
Mức độ sử dụng: tốt
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2007-2011
Trường PTTHTT Phan Bội Châu, Q.6, TP.HCM
Giáo viên hoá học
2012-2015
Trường ĐHXD Miền Trung
Giáo viên hoá học
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
01
Ngân hàng Hoá học Đại cương (bậc Đại học)
2014-2015
Cấp trường
Tham gia
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí