logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Văn Minh

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN VĂN MINH                                   Giới tính: Nam
Ngày 26 tháng 06 năm sinh 1980:                                 Nơi sinh Tp Tuy Hoà Phú Yên:
Quê quán: P9 Tp Tuy Hoà Phú Yên                              Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Đại Học                                             Năm: nước nhận học vi: 2003, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên                   Năm bổ nhiệm:
Chức vụ hiện tại:
Đơn vị công tác: Khoa Khoa Học Cơ Bản, Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: KP Ninh Tịnh 3, P9 Tp Tuy Hoà - Phú Yên
Điện thoại liện hệ: CQ:0573821845                               Di động: 0983847307
Fax:                                                                           Email: nguyenvanminh@cuc.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường ĐH Thể Dục Thể Thao TW2
Ngành học: Giáo Dục Thể Chất
Nước đào tạo: Việt Nam                                       Năm tốt nghiệp: 2003
2. Sau đại học:
      - Thạc sỹ chuyên ngành: Giáo dục Thể chất        Năm cấp bằng:  2015
       Nơi đào tạo: Học Viện TDTT Quảng Châu Trung Quốc
      - Tiến sỹ chuyên ngành: Năm cấp bằng:
       Nơi đào tạo:
       - Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1. Anh văn                                                             Mức độ sử dụng: Trình độ B
2. Tiếng Trung                                                        Mức độ sử dụng: Trình độ B1
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
09/2004 đến 09/2005
Trường Phổ Thông Dân lập Duy Tân
Giáo Viên
01/2006 đến nay
Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung
Giảng Viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/ Năm kết thúc
Đề tài cấp(NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia đề tài
1
Giáo trình môn Giáo Dục Thể Chất
2011/2012
Cấp trường
Đồng tác giả
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
 
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí