logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Công Bằng

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Nguyễn Công Bằng                           Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 23/02/1977                     Nơi sinh: Phú Yên        
Quê quán: Hoà tân, Tuy Hoà, Phú Yên                Dân tộc: kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                               Năm, nước nhận học vị: 2012 – Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ: Giảng viên kiêm nhiệm
Đơn vị công tác: Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Trường ĐHXD Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 09/19 Lê lợi, Phường 5, TP. Tuy Hoà, Phú Yên            
Điện thoại liên hệ:  CQ: 057.3896883     NR:                           DĐ: 0917852377    
Fax:                   Email: nguyencongbang@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Đại học Đà lạt
Ngành học: Công nghệ thông tin                       
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp:  2000
Bằng đại học 2: Ngoại ngữ                                            Năm tốt nghiệp:  2012
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ thông tin                          Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: Khá
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2001-2009
Cao đẳng Xây dựng số 3 (Đại học Xây dựng Miền Trung hiện nay)
Giáo viên kiêm nhiệm
2009-2011
Học Cao học tại Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Học thạc sỹ
2012 - nay
Phòng khoa học và Hợp tác Quốc tế
Giảng viên kiêm nhiệm
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1.
Ứng dụng công nghệ tri thức trong quản lý nguồn tài nguyên lâm nghiệp cấp Huyện – đề tài Thạc sĩ
2010-2011
Luận văn thạc sỹ
Chủ trì
2.
Giải pháp tăng cường Nghiên cứu khoa học trong sinh viên tại trường ĐHXD Miền Trung
2012-2013
Cấp trường
Chủ trì
3.
Phần mềm quản lý đề tài NCKH tại trường ĐHXD Miền Trung
2012-2013
Cấp trường
Tham gia
4.
Dự án “Khảo sát, rà soát năng lực ngoại ngữ”
2013
Bộ
Tham gia
5.
Dự án “Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực Cao đẳng khu vực Miền Trung”
2014-2015
Bộ
Tham gia
6.
Nghiên cứu xây dựng chương trình khảo thí phục vụ quá trình đánh giá chất lượng tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
2015-2016
Bộ
Tham gia
7.
Nghiên cứu, xây dựng quy trình sản xuất vật liệu chịu lửa từ nguồn nguyên liệu chính sẵn có (Bauxite, diatomite, bentonite, cao lanh) ở khu vực Nam Miền Trung – Tây Nguyên góp phần đáp ứng nhu cầu vật liệu chịu nhiệt cho các công trình xây dựng.
2015-2016
Bộ
Tham gia
8.
Đánh giá phạm vi ảnh hưởng và biện pháp kiểm soát các nguồn phát thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động của các nhà máy đường và tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2015-2016
Tỉnh
Tham gia
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
 
Thông báo Khoa học Công nghệ trong Trường
1
Xây dựng mô hình và ứng dụng công nghệ tri thức trong quản lý tài nguyên Lâm nghiệp 
6/2012
Thông báo Khoa học và Công nghệ
số 2-2012
2
Quy trình triển khai một đề tài Nghiên cứu khoa học trong sinh viên 
1/2013
Thông báo Khoa học và Công nghệ
số 2-2012