logo
logo
Lý lịch khoa học: Võ Thanh Huy

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:         VõThanhHuy                          Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh:  14/10 /1982                   Nơi sinh: Phú Yên – Việt Nam   
Quê quán: Phú Yên – Việt Nam                          Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sỹ                    Năm, nước nhận học vị: 2014Nhật Bản
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ:  Phó Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế
Đơn vị công tác: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:           24 Nguyễn Du – TP.Tuy Hòa – Phú Yên 
Điện thoại liên hệ:                      CQ:  057.3810056                      DĐ: 0905.473937           
Fax:                  Email: huypocrisy@gmail.com hoặc vothanhhuy@muce.edu.vn
ResearchGate: IF: 11.87 (2015), Scopus (H-index = 2)
 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh
Ngành học: Kỹ thuật Môi trường                       
Nước đào tạo: Việt Nam                                                                        Năm tốt nghiệp: 2005
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ Môi trường                     Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh
-          Tiến sĩ chuyên ngành: Khoa học và Kỹ thuật Môi trường       Năm cấp bằng: 2014
Nơi đào tạo: Đại học YamaguchiNhật Bản.
-          Tên luận án: “Nghiên cứu phương pháp khử trùng mới cho nguồn nước và nước thải đã xử lí bằng khí CO2 áp lực cao
 
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2. Tiếng Nhật
Mức độ sử dụng: Tốt
Mức độ sử dụng: Trung bình
 


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2005-2008
Cao đẳng Xây dựng số 3 (Nay là ĐHXD Miền Trung)
Giáo viên
2008-2010
Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh
Học thạc sỹ
2010-2011
Đại học Xây dựng Miền Trung
Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước
2011-2014
Đại học Yamaguchi – Nhật Bản
Nghiên cứu sinh
10/2014 – 6/2015
Đại học Xây dựng Miền Trung
Giảng viên
6/2015- Nay
Đại học Xây dựng Miền Trung
Phó Trưởng Phong Khoa học và Hợp tác Quốc tế
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Nghiên cứu thu hồi hơi dung môi Acetone và MEK từ ngành CN sấy gỗ
2003/2005
Trường
Nghiên cứu viên
2
Nghiên cứu xử lí bùn thải nguy hại từ trạm xử lí nước thải KCN Lê Minh Xuân
2008/2010
Trường
Nghiên cứu viên
3
Nghiên cứu khử trùng các nguồn nước ô nhiễm vi sinh bằng phương pháp dung khí CO2 áp lực cao
2015/2017
Nhà nước (Nafosted)
Đang chờ xét duyệt
Chủ trì
4
Đánh giá tác động kép từ ô nhiễm của bãi rác và nghĩa trang Thọ Vức đến chất lượng nước ngầm và nước mặt, sự lan truyền và biện pháp quản lý
2016-2018
Tỉnh
(Đang đề xuất NV)
Chủ trì
5
Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp, tái sử dụng, giảm thiểu rác thải hướng đến thay đổi thói quen thải bỏ rác của người dân tại TP. Tuy Hòa
2016-2018
Tỉnh
(Đang đề xuất NV)
Chủ trì
6
Nghiên cứu phát triển làm giàu oxy trong nước bằng công nghệ hình thành lớp màng mỏng
2015-2017
Bộ
(Đang chờ xét duyệt)
Chủ trì
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Tạp chí quốc tế
 
 
1.1
Assessment of decomposition and leaching ability of heavy metals in composting and aerobic sludge digestion
2010
Proceeding. AUN/SEED-Net 2ndRegional conference on Global Environment – Global Environmental Issues for Sustainable Development in the ASEAN region, 215-222.
1.2
Leaching Ability of Heavy Metals in Composting and Aerobic Sludge Digestion
2012
Proceeding. , The 4th AUN/SEED-Net Regional Conference on Global Environment and Seminar of NRCT- JSPS Asian Core Program. 133-136.
1.3
Comparison of disinfection effect of pressurized gases of CO2, N2O, and N2 on Escherichia coli
2013
Water Research, Vol. 47(13), 4286-4293.
1.4
Disinfection using pressurized carbon dioxide microbubbles to inactivate Escherichia coli, bacteriophage MS2 and T4
2013
Journal of Water and Environment Technology, Vol. 16(6), 497-505
1.5
Performance of tiny microbubbles enhanced with “normal cyclone bubbles” in separation of fine oil-in-water emulsions
2013
Chemical Engineering Science, Vol 94, 1-6.
1.6
Potential application of pressurized carbon dioxide for agricultural irrigation water disinfection
2013
The 5th international conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. Khon Kaen, Thailand, August 21st-23rd, 2013, p. 148-154.
1.7
Inactivation effect of pressurized carbon dioxide on bacteriophage Qβ and ΦX174 as a novel disinfectant for water treatment
2014
Journal of Environmental Sciences, Vol. 26(6), 1301-1306.
1.8
Application of tiny microbubbles ozonation enhanced by coarse bubbles on treatment of fine oil-in-water emulsions presented humid acid
2014
IWA specialist conference: Advances in particle science and separation: from mm to nm scale and beyond. Sapporo, Japan. June 15-18, 2014. p. 371-378.
1.9
Potential application of pressurized carbon dioxide for agricultural irrigation water disinfection.
2015
KKU Research Journal, 19(Supplement issue), 81-88
1.10
Potential Application of High Pressure Carbon Dioxide in Treated Wastewater and Water Disinfection: Recent Overview and Further Trends.
2015
Journal of Environmental Sciences, 36, 38-47
1.11
Inactivation effect of pressurized carbon dioxide on bacteriophage Qβ and ΦX174 as a novel disinfectant for water treatment
2014
Journal of Japan Water Works Association, Vol 83(7), 30-32
2
Tạp chí khoa học quốc gia
 
 
2.1
Application of Microbubbles ozonation enhanced by coarse bubbles in treatment of oil-in-water emulsions and humic acid mixture 
2014
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
(Journal of Science and Technology)
Vol 52 (3A), 96-103
2.2
Disinfection of Escherichia coli in seawater using pressuirzed carbon dioxide
2015
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
(Journal of Science and Technology)
Vol 53 (3A), 91-96
3
Hội nghị quốc tế
 
 
3.1
Assessment of decomposition and leaching ability of heavy metals in composting and aerobic digestion
2010
Hội thảo quốc tế AUN/SEED-Net 2ndRegional conference on Global Environment – Global Environmental Issues for Sustainable Development in the ASEAN region, 8-9/3/2010. TP HCM, Việt Nam
3.2
Assessment of decomposition and leaching ability of heavy metals in composting and aerobic digestion
2011
Hội Thảo quốc tế:The 5th young Scientist seminar in Asian Core Program. Yamaguchi, Nhật Bản. 22nd-23rd November 2011
3.3
Leaching Ability of Heavy Metals in Composting and Aerobic Sludge Digestion
2012
Hội Thảo quốc tế: The 4th AUN/SEED-Net Regional Conference on Global Environment and Seminar of NRCT- JSPS Asian Core Program. January 18th-19th, 2012, Emerald Hotel Bangkok, Thailand
3.4
Comparison of bactericidal effect on Escherichia coli by pressurized gases of CO2, N2O, and N2
2012
The 6th young scientist seminar in Asian Core program. Yamaguchi, Japan. 9-10 September  2012
3.5
Separation of oil-in-water emulsions by combination of micro-bubbles with normal-bubbles treatment
2012
The 4th IWA young water professional Conference (APYWP2012). Miraikan, Tokyo, Japan. 7-10 December 2012.
3.6
Comparison of bactericidal effect on Escherichia coli by pressurized gases of CO2, N2O, and N2
2012
The 4th IWA young water professional Conference (APYWP2012). Miraikan, Tokyo, Japan. 7-10 December 2012.
3.7
Disinfection effect of pressurized CO2 on Escherichia coli, bacteriophage MS2 and T4
2013
The 2nd International Conference on Environmental Pollution, Restoration and Management. Hanoi, Vietnam. 4-8/3/2013
3.8
Potential application of cyclone microbubbles in the treatment of palm oil mill effluent under batch and continuous operations
2013
WET 2013 Water and Environment Technology conference. Tokyo, Japan. June 15-16, 2013
3.9
Disinfection using pressurized carbon dioxide microbubbles to inactivate Escherichia coli, bacteriophage MS2 and T4
2013
WET 2013 Water and Environment Technology conference. Tokyo, Japan. June 15-16, 2013
3.10
Potential application of pressurized carbon dioxide for agricultural irrigation water disinfection
2013
The 5th international conference on fermentation technology for value added agricultural products. Khon Kaen, Thailand. 21st -23rd August 2013.
3.11
Inactivation effect of pressurized carbon dioxide on bacteriophage Qβ and ΦX174 as a novel disinfectant for water treatment
2013
The 5th IWA- Aspire conference. Daejeon, Korea. 8 –12 September 2013.
3.12
Separation of oil-in-water emulsions by microbubble technology and a potential application for the treatment of real palm oil mill effluent
2013
The 9th young scientist seminar in Asian Core program. Yamaguchi, Japan. 18-19 November, 2013
3.13
Inactivation kinetics of pressurized carbon dioxide on microbial contaminated wastewater
2013
The 9th young scientist seminar in Asian Core program. Yamaguchi, Japan. 18-19 November, 2013
3.14
Application of tiny microbubbles ozonation enhanced by coarse bubbles on treatment of fine oil-in-water emulsions presented humid acid
2014
IWA specialist conference: Advances in particle science and separation: from mm to nm scale and beyond. Sapporo, Japan. June 15-18, 2014.
3.15
Potential application of high pressure carbon dioxide in wastewater and water disinfection: recent overview and further trends
2014
WET 2014 Water and Environment Technology conference. Tokyo, Japan. June 28-29, 2014.
3.16
The effect of magnesium chloride concentration and membrane characteristics on nitrite, nitrate and ammonium rejections using Forward Osmosis
2014
The 4th IWA Regional conference on Membrane Technology. Ho Chi Minh City, Vietnam. December 3-5, 2014.
3.17
Nutrients rejection and reverse solute using magnesium chloride in forward osmosis
process
2014
The 4th IWA Regional conference on Membrane Technology. Ho Chi Minh City, Vietnam. December 3-5, 2014.
3.18
Disinfection of Escherichia coli in seawater using pressuirzed carbon dioxide
2015
The 5th International Forum on Green Technology and Management (IFGTM 2015), Hue City, Vietnam, July 28-30, 2015.
4
Giải thưởng khoa học
4.1.
“WET excellent research award”
2013
Được cấp bởi Japan Society of Water Environment, JSWE (2013).
4.2.
Giải thưởng Khoa học Kỹ thuật Thanh niên Quả Cầu Vàng 2014
2014
Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam & TW Đoàn TNCSHCM
4.3.
Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo
2014
TW Đoàn TNCS HCM
4.4.
President’s Award for Academic Excellent Research
2015
Yamaguchi University, Japan.