logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Thị Kim Cúc

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên :  Nguyễn Thị Kim Cúc                                    Giới tính :  Nữ
Ngày, tháng, năm sinh : 06/05/1975                                  Nơi sinh : Hòa Bình, Tây Hòa, Phú Yên
Quê quán: Hòa Bình, Tây Hòa, Phú Yên                           Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất :Thạc sĩ                                                  Năm, nước nhận học vị: 2008
Chức danh khoa học cao nhất :                                       Năm bổ nhiệm :
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác : Trung Tâm Ngoại ngữ Tin học
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 46 Điện Biên Phủ, Phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại liên hệ : CQ :                                      NR: 0573810248                   DĐ: 0942033216
Fax:                                                                 Email: nguyenthikimcuc@cuc.edu.vn
II. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học : Đại học sư phạm Huế
Hệ đào tạo          :  Chính Quy
Nơi đào tạo         : Trường Đại học sư phạm Huế
Ngành học           : Tiếng Anh
Nước đào tạo      : Việt Nam                                                    Năm tốt nghiệp: 1997
Bằng đại học 2    :                                                                  Năm tốt nghiệp: 
2. Sau đại học:                        
- Thạc sĩ chuyên ngành : Ngôn ngữ Anh                                   Năm cấp bằng : 2008
Nơi đào tạo : Đại học Đà Nẵng
- Tiến sĩ chuyên ngành :                                                           Năm cấp bằng :
Nơi đào tạo :
- Tên luận án :     
3. Ngoại ngữ :            1. Tiếng Pháp                   Mức độ sử dụng : Trình độ C
                                  2.                                     Mức độ sử dụng :
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 
Thời gian
Nơi công tác
Công  việc đảm nhiệm
1998- 03/2009
 
Trường THPT Lê Hồng Phong
Tây Hòa, Phú Yên
 
Giáo viên
04/2009- Nay
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Giảng viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia :
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/
Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1.
A study on pre-sequences in requests in English versus Vietnamese
2008
         Cấp ngành
Chủ nhiệm đề tài
2
Ngân hàng đề thi Anh văn 2 chuyên ngành Kinh tê bậc cao đẳng
2011
Cấp trường
Người tham gia
3
Ngân hàng đề thi Anh văn 2 bậc trung cấp
2012
Cấp trường
Chủ nhiệm đề tài
  4
Ngân hàng đề thi Anh văn 1 bậc đại học
2014
       Cấp trường
Chủ nhiệm đề tài
5
Tài liệu giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng và Kiến trúc
2015
       Cấp trường
Chủ nhiệm đề tài
 
2. Các công trình khoa học đã công bố
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1.
Tìm hiểu tiền dẫn nhập cho lời nói yêu cầu trong Tiếng Anh và tiêng Việt
2008
Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
 2.
Một số lỗi thường gặp của học sinh sinh viên khi học Tiếng Anh
2012
Thông báo khoa học và công nghệ- trường Đại học Xây dựng Miền Trung
 
Tổ chức dạy học tiếng Anh cho sinh viên
đạt chuẩn bậc 3 (B1) theo khung năng lực
Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Tại trường Đại học xây dựng Miền
Trung- Thực trạng và giải pháp
2015
Thông báo khoa học -và công nghệ- trường Đại học Xây dựng Miền Trung