logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Lê Tín

 I.LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

I.LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:NGUYỄN LÊ TÍN                                             Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh:17/10/1979                                    Nơi sinh: TP. Tuy Hòa - Phú Yên
Quê quán:TP. Tuy Hòa, Phú Yên                                      Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                                  Năm, nước nhận học vị: 2009, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:Giảng viên                        Năm bổ nhiệm: 2007
Chức vụ:Trưởng Bộ môn Công nghệ Thông tin
Đơn vị công tác :  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Xây Dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 09Cần Vương, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại liên hệ : CQ :0573810253                     NR: /                                   DĐ:  0905665868
Fax:                                                                 Email: nguyenletin@muce.edu.vn
II.QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1.Đại học :
Hệ đào tạo          : Hệ Chính quy
Nơi đào tạo         :Trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh
Ngành học           : Khoa học máy tính
Nước đào tạo      : Việt Nam                                                    Năm tốt nghiệp: 2003
Bằng đại học 2    :                                                                  Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học:                        
- Thạc sĩ chuyên ngành :Khoa học máy tính                             
Năm cấp bằng: 2009
Nơi đào tạo: Trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
- Tiến sĩ chuyên ngành:                                                            Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
- Tên luận án:
3. Ngoại ngữ :            1. Tiếng Anh           (B1 – Theo Khung tham chiếu Châu Âu – do Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng cấp)                           Mức độ sử dụng : giao tiếp tốt.
4. Các chứng chỉ:
- Chứng chỉ Quản trị mạng (Microsoft Certified Systems Administrator) do Microsoft của mỹ cấp, có giá trị toàn cầu.
- Hoàn thành  chương trình “The Program for Instructors of Information Technology” do The Asscociation for Overseas Technical Scholarship (AOTS) cấp năm 2004.
- Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục Đại học (do Trường Đại học Sư phạm Huế cấp năm 2015)
III.QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 
Thời gian
Nơi công tác
Công  việc đảm nhiệm
10/2003 -07/2011
Trường Cao Đẳng Xây dựng Số 3
Giảng dạy Tin học
07/2011 - nay
Trường Đại Học Xây dựng Miền Trung
Giảng dạy Tin học
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia :
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/
Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Bộ đề thi Trắc nghiệm học phần Tin học đại cương – Bậc Cao đẳng
    2011-2012
Trường
Chủ nhiệm
2
Hướng dẫn giải bài tập học phần Tin học đại cương – Bậc Cao đẳng
   2012-2013
Trường
Chủ nhiệm
3
Tài liệu giảng dạy học phần Tin học đại cương – Bậc Đại học
    2013-2014
Trường
Chủ nhiệm
4
Tài liệu giảng dạy học phần Lập trình Cấu trúc với Ngôn ngữ C++ - Bậc Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin
    2014-2015
Trường
Chủ nhiệm
5
Tài liệu giảng dạy học phần Mạng máy tính - Bậc Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin
    2015-2016
Trường
Chủ nhiệm
6
Tài liệu giảng dạy học phần Tin học văn phòng - Bậc Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin
    2016-2017
Trường
Chủ nhiệm
7
Ngân hàng sát hạch Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin Cơ bản
    2016-2017
Trường
Chủ nhiệm
2. Các công trình khoa học đã công bố
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Từ bảo mật thông tin đến chữ ký điện tử
2014
Thông báo Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
2
Một số phương pháp Mã hóa đối xứng
2015
Thông báo Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
3
Nâng cao chất lượng dạy học và ứng dụng Công nghệ thông tin trong trường Đại học Xây dựng Miền Trung
2015
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học
Nâng cao chất lượng dạy-học và ứng dụng Công nghệ thông tin - Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Phú Yên – Trường Đại học Phú Yên – năm 2015