logo
logo
Lý lịch khoa học: Măng Trần Thu Thủy

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên :  Măng Trần Thu Thủy                                      Giới tính :  Nữ
Ngày, tháng, năm sinh :  03/3/1979                                  Nơi sinh : Phú Yên
Quê quán:  Phú Mỡ- Đồng Xuân- Phú Yên                        Dân tộc: Ba Na
Học vị cao nhất :Thạc sĩ                                                  Năm, nước nhận học vị: 2014, Hoa Kỳ.
Chức danh khoa học cao nhất :                                       Năm bổ nhiệm :
                                 Chức vụ:  Giảng viên
Đơn vị công tác : Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 10- Lê Quí Đôn, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.
Điện thoại liên hệ : CQ :       0573810253              NR:                                     DĐ:  0932222599
Fax:                                                                 Email: mangtranthuthuy@gmuce.edu.vn
II. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học :
Hệ đào tạo          : Hệ chính qui
Nơi đào tạo         : Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQG Hà Nội.
Ngành học           : Tiếng Anh
Nước đào tạo      : Việt Nam                                                    Năm tốt nghiệp: 2002
Bằng đại học 2    :                                                                  Năm tốt nghiệp:  
2. Sau đại học:                        
- Thạc sĩ chuyên ngành : Lí luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
Năm cấp bằng : 2014
Nơi đào tạo : Đại học Southern New Hampshire (Hoa Kỳ)
- Tiến sĩ chuyên ngành :                                                           Năm cấp bằng :
Nơi đào tạo :
- Tên luận án :     
 
 
3. Ngoại ngữ :            1. Tiếng Anh                     Mức độ sử dụng : Thông thạo
                                  2.  Tiếng Pháp                  Mức độ sử dụng :
 
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 
Thời gian
Nơi công tác
Công  việc đảm nhiệm
Từ tháng 3/ 2003- nay
Trường CĐXD số 3
Giảng dạy Tiếng Anh
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia :
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/
Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Ngân hàng đề thi Anh Văn chuyên ngành Kinh tế- Bậc Cao đẳng
2010-2011
Trường
Tham gia
 
2. Các công trình khoa học đã công bố
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí