logo
logo
Lý lịch khoa học: Hồ Thị Mỹ Linh

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:         Hồ Thị Mỹ Linh                                                 Giới tính:  Nữ
Ngày sinh: Ngày 10 tháng 10  năm 1976                                      Nơi sinh:  Phú Yên
Quê quán: Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, Tỉnh Phú Yên                  Dân tộc:  Kinh
Học vị cao nhất:            Thạc sĩ Năm:  2012     Nước nhận học vị:  Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:              Năm bổ nhiệm:
Chức vụ hiện tại:
Đơn vị công tác:  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  Khu phố Phước Hậu 3, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.               
Điện thoại liên hệ:  CQ:              NR: 057 3847 375                      DĐ:      0122 852 4076
Fax:                                                                  Email:   hthmlinh@yahoo.com.vn                     
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       Chính qui
Nơi đào tạo: Trường Đại học Đà Lạt
Ngành học:       Anh Văn           
Nước đào tạo: Việt Nam                                   Năm tốt nghiệp: 1998
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:         Ngôn Ngữ Học Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Trường Đại học KHXH&NV Thành phố Hồ Chí Minh
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                              Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
 
3. Ngoại ngữ:
1. Pháp
2. Trung
Mức độ sử dụng:  Cơ bản
Mức độ sử dụng:  Cơ bản
 
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Từ 9/ 1998 đến 9/2012
Trường THPH Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Hòa, Tỉnh Phú Yên 
Giáo viên  tiếng Anh
Từ 10/2012 đến nay
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Giáo viên tiếng Anh
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Ngân Hàng đề thi Anh văn 3 ( Bậc Đại học)
2013/2014
Trường
Chủ nhiệm đề tài
2
Tài liệu luyện thi tiếng Anh bậc 3/6
( Chuẩn đầu ra bậc Đại học)
2014/2015
Trường
Chủ nhiệm đề tài
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí