logo
logo
Lý lịch khoa học: Bùi Nguyễn Tuân

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên :BÙI NGUYÊN TUÂN                                        Giới tính : NAM
Ngày, tháng, năm sinh:01/09/1962                                    Nơi sinh : Phú Yên
Quê quán: Quảng Ngãi                                                    Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất :Cử nhân                                                Năm, nước nhận học vị: 1994, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất : /                                     Năm bổ nhiệm : /
Chức vụ:Giảng viên
Đơn vị công tác :  Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học, Trường Đại học Xây Dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 402 Trần Hưng Đạo, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại liên hệ : CQ :0573810253                     NR:  0573829169                  DĐ:  0906562885
Fax:                                                                 Email: buinguyentuan@muce.edu.vn
II.QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO
1.Đại học :
Hệ đào tạo          :  Hệ Mở Rộng
Nơi đào tạo         : Trường Đại Học Tổng Hợp thành phố Hồ Chí Minh
Ngành học           : Tiếng Anh
Nước đào tạo      : Việt Nam                                                    Năm tốt nghiệp: 1994
Bằng đại học 2    :                                                                  Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học:                        
- Thạc sĩ chuyên ngành :Năm cấp bằng :
Nơi đào tạo :
- Tiến sĩ chuyên ngành :                                                           Năm cấp bằng :
Nơi đào tạo :
- Tên luận án :     
  
3. Ngoại ngữ :            1. Tiếng Anh                     Mức độ sử dụng : Thông thạo
                                  2.  Tiếng Pháp                  Mức độ sử dụng :
 
III.QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 
Thời gian
Nơi công tác
Công  việc đảm nhiệm
7/1994 -6/2001
Trường Trung học Xây dựng Số 6
Giảng dạy Tiếng Anh
06/2001 -07/2011
Trường Cao Đẳng Xây dựng Số 3
Giảng dạy Tiếng Anh
07/2011 - nay
Trường Đại Học Xây dựng Miền Trung
Giảng dạy Tiếng Anh
 
 
 
 
 
 
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia :
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/
Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Giáo trình Tiếng Anh trong Kiến trúc và Xây dựng – Bậc Cao Đẳng
2004-2005
Trường
Chủ nhiệm
2
Bộ đề thi trắc nghiệm tiếng Anh
    2008-2009
Trường
Chủ nhiệm
3
Ngân Hàng Đề thi Anh Văn chuyên ngành Kinh tê _ Bậc Cao Đẳng
2010-2011
Trường
Chủ nhiệm
4
Giáo trình Tiếng Anh trong Kiến trúc và Xây dựng – Bậc Đại Học
2014-2015
Trường
Tham gia
 
2. Các công trình khoa học đã công bố
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí