logo
logo
Lý lịch khoa học: Đặng Tường Lê

I.LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên :ĐẶNG TƯỜNG LÊ                                          Giới tính : Nữ
Ngày, tháng, năm sinh:28/05/1969                                    Nơi sinh : Phú Yên
Quê quán:Tp Tuy Hòa, Phú Yên                                       Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất :Cử nhân                                                Năm, nước nhận học vị: 1994, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất : /                                     Năm bổ nhiệm : /
Chức vụ:Giảng viên
Đơn vị công tác :  Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học, Trường Đại học Xây Dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 10/1 Nguyễn Công Trứ, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại liên hệ : CQ :0573810253                     NR:  0573823093                  DĐ:  0905510317
Fax:                                                                 Email: dangtuongle@muce.edu.vn
II.QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO
1.Đại học :
Hệ đào tạo          :  Hệ Mở Rộng
Nơi đào tạo         : Trường Đại Học Tổng Hợp thành phố Hồ Chí Minh
Ngành học           : Tiếng Anh
Nước đào tạo      : Việt Nam                                                    Năm tốt nghiệp: 1994
Bằng đại học 2    :                                                                  Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học:                        
- Thạc sĩ chuyên ngành :Năm cấp bằng :
Nơi đào tạo :
- Tiến sĩ chuyên ngành :                                                           Năm cấp bằng :
Nơi đào tạo :
- Tên luận án :     
 
 
3. Ngoại ngữ :            1. Tiếng Anh                     Mức độ sử dụng : Thông thạo
                                  2.  Tiếng Pháp                  Mức độ sử dụng :
 
 
III.QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 
Thời gian
Nơi công tác
Công  việc đảm nhiệm
01/1997 -6/2001
Trường Trung học Xây dựng Số 6
Giảng dạy Tiếng Anh
06/2001 -07/2011
Trường Cao Đẳng Xây dựng Số 3
Giảng dạy Tiếng Anh
07/2011 - nay
Trường Đại Học Xây dựng Miền Trung
Giảng dạy Tiếng Anh
 
 
 
 
 
 
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia :
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/
Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Giáo Án Điện Tử Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây dựng và Kiến Trúc – Bậc Cao Đẳng
2011-2012
Trường
Tham gia
2
Ngân Hàng Đề thi Anh Văn 3 _ Bậc Đại Học
2013-2014
Trường
Tham gia
3
Tài liệu luyện thi Tiếng Anh Bậc 3/6
2014-2015
Trường
Tham gia
 
2. Các công trình khoa học đã công bố
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí