logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Minh Chí

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN MINH CHÍ               Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 27/10/1986         Nơi sinh: Nguyễn Trãi, Ân Thi, Hưng Yên
Quê quán: Nguyễn Trãi, Ân Thi, Hưng Yên        Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                   Năm, nước nhận học vị: 2014, LB - Nga
Chức danh khoa học cao nhất:              Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa KTHT-ĐT
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khu tập thể trường ĐHXDMT, 24 Nguyễn Du, phường 7, tp Tuy Hòa, Phú Yên.                         
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0981485690  
Fax:                                                                      Email: chi12b@mail.ru
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Đại học Kỹ thuật Volgograd
Ngành học:       Công nghệ hóa học – công nghệ sinh học         
Nước đào tạo: LB - Nga                                                Năm tốt nghiệp: 2010
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Sinh thái công nghiệp            Năm cấp bằng: 2014
Nơi đào tạo: trường Đại học Kỹ thuật Volgograd – LB Nga
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
 
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Nga
2.
Mức độ sử dụng: B-2
Mức độ sử dụng:
 
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
9/2010 – 6/2012
Phòng thí nghiệm sinh thái công nghiệp, trường Đại học Kỹ thuật Volgograd
Thí nghiệm viên
 
 
 
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí