logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Thế Hùng

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:         NGUYỄN THẾ HÙNG                 Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 16-12-1971                     Nơi sinh: Quảng Bình    
Quê quán: Quảng Phú – Quảng Điền – TT.Huế    Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                   Năm, nước nhận học vị: 2013 - Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường ĐHXD Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:           50 Chí Linh – F9 – TP.Tuy Hòa – Phú Yên
Điện thoại liên hệ: CQ: 0573823371    NR: 0573820660            DĐ:0913427063    
Fax:                                                                      Email:
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Tại chức
Nơi đào tạo: Trường ĐHKT Hà Nội
Ngành học:       Cấp thoát nước
Nước đào tạo: Việt Nam                                                            Năm tốt nghiệp: 2006
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:         Kỹ thuật cơ sở hạ tầng              Năm cấp bằng: 2013
Nơi đào tạo: Trường ĐHKT Hà Nội
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
Tên luận án: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THOÁT NƯỚC THÀNH PHỐ TUY HÒA  THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NĂM 2025
3. Ngoại ngữ:
1. Anh Văn
2.
Mức độ sử dụng: B1 Châu Âu
Mức độ sử dụng:
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
1995 - 2001
Trường THXD số 6
Giảng dạy
2001 - 2011
Trường CĐXD số 3
Giảng dạy
2011 – 2012
Trường ĐHXD Miền Trung
Giảng dạy
2012 - Nay
Trường ĐHXD Miền Trung
Trưởng Bộ môn CTN
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Tham gia thẩm định Đề cương chương trình khung về đào tạo Trung cấp chuyên ngành Cấp thoát nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2009 tại Hà nội.
9/2009-12/2009
Đề tài cấp Bộ
Ủy viên
2
Biên soạn Giáo trình môn học Xử lý nước cấp – Hệ Cao đẳng Cấp thoát nước cùng với Thạc sỹ: Võ Thanh Huy
2010 - 2011
Đề tài cấp trường
Thành viên
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí