logo
logo
Lý lịch khoa học: Hoàng Anh Sơn

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:         HOÀNG ANH SƠN                                Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 03/09/1984                     Nơi sinh: Phú Yên        
Quê quán: Thừa Thiên Huế                                             Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                               Năm, nước nhận học vị: 2009 - VN
Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên          Năm bổ nhiệm: 2012
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Xây dựng miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:           49 Nguyễn Du, Tuy Hòa, Phú Yên                     
Điện thoại liên hệ:  CQ:                NR: 057.3829936                       DĐ: 0914973564         
Fax:                                                                      Email: hoanganhson@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Huế
Ngành học: Khoa học môi trường                     
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2006
Bằng đại học 2: Cử nhân Tiếng Anh                   Năm tốt nghiệp: 2009
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:         Khoa học môi trường                                                    Năm cấp bằng: 2009
Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Huế
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
 
Mức độ sử dụng: Cử nhân
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Tháng 10/2010 đến tháng 10/2011
Trường Cao đẳng Xây dựng số 3
Giáo viên
Từ tháng 10/2011 đến nay
Trường Đại học Xây dựng miền Trung
Giảng viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
Nghiên cứu đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Hương phục vụ công tác quản lý môi trường
2008 - 2009
Cấp trường
Chủ trì
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
 
Potential application of high pressure carbon dioxide in treated wastewater and water disinfection: Recent overview and further trends
2015
Jounal of environmetal science (JES)