logo
logo
Lý lịch khoa học: Tôn Nữ Hồng Thư

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:         Tôn Nữ Hồng Thư                                Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh:  19/12 /1979                   Nơi sinh: Gia Lai – Việt Nam     
Quê quán: Huế – Việt Nam                                             Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                               Năm, nước nhận học vị: 2014 – Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:           86 Lý Thường Kiệt – TP.Tuy Hòa – Phú Yên      
Điện thoại liên hệ:          CQ:                                          DĐ: 0948.14.93.39        
Email: tonnuhongthu@cuc.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Tại chức
Nơi đào tạo: Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Ngành học: Kỹ thuật đô thị - Môi trường
Nước đào tạo: Việt Nam                                                            Năm tốt nghiệp: 2004
2. Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành : Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng                       Năm cấp bằng: 2014
Nơi đào tạo: Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tên luận văn: “Nghiên cứu phát triển hệ thống giao thông công cộng thành phố                                             Pleiku theo định hướng phát triển đô thị bền vững”
 
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
Mức độ sử dụng: Khá
 


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
9/2014 - nay
ĐH Xây dựng Miền Trung
Giáo viên
`          
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: