logo
logo
Lý lịch khoa học: Lê Đức Thường

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:         LÊ ĐỨC THƯỜNG                    Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh:29/04/1980                     Nơi sinh: Phú Yên        
Quê quán: Tuy Hoà, Phú Yên                             Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                     Năm, nước nhận học vị: 2015
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ hiện tại: Phó trưởng khoa
Đơn vị công tác hiện tại: Khoa KTHT Đô Thị - Trường ĐHXD Miền Trung.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:           24 Nguyễn Du, Phường 7, Tuy Hoà, Phú Yên.   
Điện thoại liên hệ: CQ: 057.3823371    NR: 057.3851783    DĐ: 01226550079        
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Trường ĐH Bách Khoa TPHCM
Ngành học:       Xây dựng Thuỷ Lợi – Thuỷ Điện – Cấp Thoát Nước        
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2003
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Xây dựng Công trình thủy                  Năm cấp bằng: 2011
      Nơi đào tạo: Trường ĐH Bách Khoa TPHCM
-          Tiến sĩ chuyên ngành: Quy hoạch và Quản lý Tài nguyên nước                                                                                                                                              Năm cấp bằng: 2015
      Nơi đào tạo: Trường ĐH Bách Khoa TPHCM
-          Tên luận án: “ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG BA TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”
3. Ngoại ngữ:
1. Anh văn
2.
Mức độ sử dụng: Trung bình
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
02/2012 - nay
Trường ĐHXD Miền Trung
Phó trưởng Khoa
07/2011- 01/2012
Trường ĐHXD Miền Trung
Giảng viên
10/2006 – 06/2011
Trường CĐ Xây dựng Số 3 (nay là Trường ĐHXD Miền Trung)
Giáo viên
02/2005 - 09/2006
 Lữ đoàn 573 – Quân khu 5
Chiến sỹ
12/2003 01/2005
Trường CĐXD số 3 (nay là Trường ĐHXD Miền Trung)
Giáo viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
01
Ứng dụng quy hoạch động trong điều tiết tối ưu hồ chứa thuỷ điện Sơn La
2011
Nông nghiệp &PT Nông Thôn
02
Đánh giá mâu thuẫn về sử dụng tài nguyên nước lưu vực sông Ba
2012
Tài nguyên nước
03
Ứng dụng mô hình NAM khôi phục số liệu và tính toán dòng chảy lưu vực sông Ba
2012
Tài nguyên nước
04
Các vấn đề tồn tại trong khai thác, sử dụng, quản lý, quy hoạch và phát triển tài nguyên nước lưu vực sông Ba
2012
Tạp chí Khoa học Đại học Huế
05
Đánh giá khả năng dễ bị tổn thương tài nguyên nước lưu vực sông Ba
2012
Khí tượng Thuỷ văn
06
Đánh giá khả năng suy thoái tài nguyên nước lưu vực sông Ba
2012
Tài nguyên nước
07
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến chế độ dòng chảy lưu vực sông
2013
Khí tượng Thuỷ văn
08
Đánh giá tác động của mực nước biển dâng đến xâm nhập mặn lưu vực sông Ba
2013
Khí tượng Thuỷ văn
09
Tính toán cân bằng nước lưu vực sông Ba dưới tác động của biến đổi khí hậu
2013
Nông nghiệp &PT Nông Thôn
10
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến ngập lụt lưu vực sông Ba
2013
Khí tượng Thuỷ văn
11
Một số đặc điểm tài nguyên nước lưu vực sông Ba trong bài toán cân bằng nước
2013
Tạp chí Khoa học Đại học Huế