logo
logo
Lý lịch khoa học: Trần Thị Tuyết Trinh

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Thị Tuyết Trinh                         Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh:  23/10/1985                    Nơi sinh: Tuy Hòa – Phú Yên – Việt Nam
Quê quán: Quảng Ngãi – Việt Nam                     Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                   Năm, nước nhận học vị: 2012 – Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:           24 Nguyễn Du – TP.Tuy Hòa – Phú Yên 
Điện thoại liên hệ:          DĐ: 0972.237.237
Email: tranthituyettrinh@cuc.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Thủy Lợi Cơ sở 2, thành phố Hồ Chí Minh
Ngành học: Hạ tầng cơ sở (cấp thoát nước)                  
Nước đào tạo: Việt Nam                                                            Năm tốt nghiệp: 2008
2. Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành: Cấp thoát nước                          Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Đại học Kiến trúc Hà Nội
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
Mức độ sử dụng: Trung bình
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2009-2013
Đại học Xây dựng miền Trung
Giáo viên
2009-2012
Đại học Kiến trúc Hà Nội
Học viên cao học
2012 - 2015
Đại học Xây dựng miền Trung
Giảng viên
 
 
 
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
Nghiên cứu và ứng dụng mô hình thí nghiệm thủy lực
 
2014/2015
Trường
Đồng tác giả
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí