logo
logo
Lý lịch khoa học: Ngô Đình Thành

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: NGÔ ĐÌNH THÀNH                                      Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 16/03/1976                               Nơi sinh: F3, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Quê quán: F3, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên                     Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc Sĩ                                              Năm: 2006,nước nhận học vi: Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên                   Năm bổ nhiệm: 2006
Chức vụ hiện tại: Phó trưởng Khoa
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 22 Trần Quí Cáp, F3, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại liện hệ: CQ: 057.3823371                             Di động: 0948500966
Fax:                                                                           Email:          ngodinhthanh@cuc.edu.vn
                                                                                                     ngodinhthanh@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính Quy
Nơi đào tạo: Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM
Ngành học: Điện-Điện Tử
Nước đào tạo: Việt Nam                                              Năm tốt nghiệp: 1999
2. Sau đại học:
-          Thạc sỹ chuyên ngành: Hệ Thống Mạng & Nhà Máy Điện           
-          Năm cấp bằng: 2006
-          Nơi đào tạo: Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM
-          Tên luận án: Tái cấu trúc lưới không cân bằng pha để giảm tổn thất điện năng.
      3. Ngoại ngữ:
1. Anh văn                                                             Mức độ sử dụng: B
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
1999-nay
Trường ĐH Xây dựng Miền Trung
Giảng viên
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/ Năm kết thúc
Đề tài cấp(NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia đề tài
1
Tái cấu trúc lưới không cân bằng pha để giảm tổn thất điện năng
2006
Trường
Người thực hiện chính
1
Bài giảng điện tử môn học Điện kỹ thuật
2007-2008
Trường
Người thực hiện chính
2
Giáo trình lưu hành nội bộ môn Điện kỹ thuật
2009- 2010
Trường
Chủ nhiệm
2. Các công trình khoa học đã công bố:
 
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Tái cấu trúc lưới không cân bằng pha để giảm tổn thất điện năng
2006
Tạp chí khoa học Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM