logo
logo
Lý lịch khoa học: Ngô Đa Đức

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Ngô Đa Đức                                     Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 08/11/1975                     Nơi sinh: Phú Yên        
Quê quán: Hòa Xuân, Đông Hòa, Phú Yên          Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                                Năm, nước nhận học vị: 2008, VN
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng khoa Kiến trúc
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa kiến trúc
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Lô 82A3, khu phố Bà Triệu, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên                                
Điện thoại liên hệ:  CQ: 057.3821039                 NR: -         DĐ: 0942474567
Fax: -                                                                    Email: ngodaduc@cuc.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Mở rộng    
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh
Ngành học: Kiến trúc công trình            
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2000
Bằng đại học 2: -                                                           Năm tốt nghiệp: -
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Kiến trúc                   Năm cấp bằng: 2008
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
-          Tiến sĩ chuyên ngành: -                                            Năm cấp bằng: -
Nơi đào tạo: -
-          Tên luận án: -
 
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2. -
Mức độ sử dụng: Khá
Mức độ sử dụng: -
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Từ tháng 02/2000 đến nay
Khoa Kiến trúc - Trường ĐHXD Miền Trung
- Chủ nhiệm khoa Kiến trúc
- Giảng dạy các bậc Đại học và Cao đẳng (chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng, Kinh tế, Cầu đường, Hạ tầng,...)
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Đề tài bài viết trong hội thảo khoa học: “Khuynh hướng khai thác phong cách kiến trúc dân gian trong các công trình nghỉ dưỡng vùng Nam Trung Bộ”
2014/ 2014
Cấp trường
Tác giả
2
Biên soạn đề án mở nghành đào tạo Kiến trúc
2011/ 2011
Cấp trường
Đồng tác giả
3
Chỉnh sửa đề cương đào tạo bậc Đại học ngành Kiến trúc, Xây dựng, Kinh tế xây dựng, Cầu đường
2015 / 2015
Cấp trường
Tác giả
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
-
-
-
-