logo
logo
Lý lịch khoa học: Trần Trọng Thức

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Trần Trọng Thức                                            Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 04/12/1977                     Nơi sinh: Tuy Hòa         
Quê quán: Đức Hòa, Đức Thọ, Hà Tĩnh              Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Đại học                                                Năm, nước nhận học vị: 2004, VN
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Khoa Kiến trúc
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 11 Hai Bà Trưng, Phường 4, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Điện thoại liên hệ:  CQ: 057.3827618          NR: 057.3825009        DĐ: 0938390616
Fax:                                                               Email: trongthuc@cuc.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang
Ngành học: Kiến trúc
Nước đào tạo: Việt Nam                                                            Năm tốt nghiệp:2004
2. Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành:                                                   Năm cấp bằng:  
Nơi đào tạo:  
Nước đào tạo:  
3. Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
 
Mức độ sử dụng: Trung bình
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
07/2012-đến nay
Khoa Kiến trúc
Giảng dạy các môn HH-VKT, ĐA VKT, Can họa hệ trung cấp    .
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Tham gia soạn đề cương mở ngành Kiến trúc
2012
Bộ
Thành viên
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
(chưa có)