logo
logo
Lý lịch khoa học: Lê Tiến Vinh

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:         LÊ TIẾN VINH                           Giới tính:      Nam
Ngày, tháng, năm sinh:  01/01/1985                    Nơi sinh:           Phú Hòa, Phú Yên
Quê quán:         Phú Hòa, Phú Yên                    Dân tộc:           Kinh
Học vị cao nhất:            Thạc sĩ                         Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ:                 Giáo viên
Đơn vị công tác:  Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Xây Dựng Miền Trung
Địa chỉ liên lạc:   40 Nguyễn Thị Minh Khai, P7,  Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại liên hệ:  CQ: 0573821039         NR: 0573841452        DĐ:  0985743123
Fax:                                                                      Email: letienvinh@cuc.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:         Chính quy
Nơi đào tạo:    Trường Đại học Kiến trúc TPHCM
Ngành học:         Kiến trúc công trình  
Nước đào tạo:  Việt Nam                                              Năm tốt nghiệp:  2008
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:         Kiến trúc                                              Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo:    Trường Đại học Kiến trúc TPHCM
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng:   IELTS 6.0
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Từ 08/2008 đến 10/2010
Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Kiến trúc Việt, Tp Hồ Chí Minh
Kiến trúc sư
Từ 01/10/2013 đến nay
Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung
Giáo viên
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí