logo
logo
Lý lịch khoa học: Lê Hoà Đức

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: LÊ HOÀ ĐỨC                                                Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 22-01-1988                                 Nơi sinh: Tuy Hoà, Phú Yên      
Quê quán: Đức Phổ, Quảng Ngãi                                   Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Kiến trúc sư                                         Năm, nước nhận học vị: 2013, VN
Chức danh khoa học cao nhất:                                      Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trợ lý
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kiến trúc
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 216 Nguyễn Huệ, Tp Tuy Hoà, Phú Yên                        
Điện thoại liên hệ:  CQ:057 3821039                 NR:                     DĐ: 0918 431 881
Fax:                                                                      Email: lehoaduc@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng
Ngành học: Quy hoạch đô thị và nông thôn                   
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2013
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:                                                                     Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
 
 
 
3. Ngoại ngữ:
1. Anh văn
2.
Mức độ sử dụng: Khá
Mức độ sử dụng:
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
7/2014 đến nay
Khoa Kiến trúc – Trường ĐH Xây Dựng Miền Trung
Trợ lý Khoa
 
 
 
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí