logo
logo
Lý lịch khoa học: Đinh Ngọc Hòa

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Đinh Ngọc Hòa                                             Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 10/6/1976                                   Nơi sinh: Phú Yên        
Quê quán: Hòa Xuân, Đông Hòa, Phú Yên          Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                                Năm, nước nhận học vị: 2013, VN
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa kiến trúc
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khu phố Ninh Tịnh 2, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên     
Điện thoại liên hệ:  CQ: 057.3821039                 NR: -         DĐ: 1222.62.87.88
Fax: -                                                                    Email: dinhngochoa@cuc.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh
Ngành học: Kiến trúc công trình            
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2001
Bằng đại học 2: -                                                           Năm tốt nghiệp: -
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Kiến trúc                   Năm cấp bằng: 2013
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
-          Tiến sĩ chuyên ngành: -                                            Năm cấp bằng: -
Nơi đào tạo: -
-          Tên luận án: -
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2. -
Mức độ sử dụng: Khá
Mức độ sử dụng: -
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Từ tháng 11/2003 đến nay
Khoa Kiến trúc - Trường ĐHXD Miền Trung
- Giảng dạy các bậc Đại học và Cao đẳng (chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng, Kinh tế, Cầu đường, Hạ tầng,...)
- Giáo viên cố vấn, chủ nhiệm
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Đề tài luận văn: Hành trình sáng tạo kiến trúc của Kenzo Tange
2011 / 2013
Cấp trường
Tác giả
2
Đề tài NCKH: “Tài liệu giảng dạy Hình họa - Vẽ kỹ thuật” dùng cho bậc cao đẳng
2014 / 2015
Cấp trường
Đồng tác giả
3
Chỉnh sửa đề cương đào tạo bậc Đại học ngành Kiến trúc, Xây dựng, Kinh tế xây dựng, Cầu đường
2015 / 2015
Cấp trường
Tác giả
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
-
-
-
-