logo
logo
Lý lịch khoa học: Dương Thị Thu Thuỳ

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: DƯƠNG THỊ THU THÙY                    Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 12/08/1987                     Nơi sinh: Phú Yên
Quê quán:Tuy Hòa, Phú Yên                              Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Cử nhân                                  Năm, nước nhận học vị: 2010/ Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kiến Trúc, Trường Đại học Xây Dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: B53 đường Hai Bà Trưng, P5, Tp Tuy Hòa, Phú Yên                            
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0905389940  
Fax:                                                                Email: duongthithuthuy@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính Qui  
Nơi đào tạo: Đại học Dân lập Văn Lang
Ngành học: Kiến Trúc
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2010
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:                                                                     Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1. Anh văn
2.
Mức độ sử dụng: B1 khung châu Âu
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2010 đến 2011
Sở xây dựng tỉnh Phú Yên
Chuyên viên
2011 đến nay
Khoa Kiến trúc, trường ĐHXD Miền Trung
Giáo viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí