logo
logo
Lý lịch khoa học: Ngô Minh Tân.

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Ngô Minh Tân.                                  Giới tính: Nam.
Ngày, tháng, năm sinh: 13/10/1981.                    Nơi sinh: Hà Nội.          
Quê quán: Mê Linh – Hà Nội.                              Dân tộc: Kinh.
Học vị cao nhất: Thạc sĩ.                                   Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam.
Chức danh khoa học cao nhất:              Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kiến trúc – Trường ĐHXD Miền Trung.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.             
Điện thoại liên hệ:  CQ: 057.3821039       DĐ: 091.8.956.904 (090.7.686.595)
Fax:                                                                  Email:   ngominhtan@cuc.edu.vn
                                                                                    ngominhtan@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:Chính qui
Nơi đào tạo: Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh
Ngành học: Kiến trúc Công trình            
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2006
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:         Kiến trúc                       Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Mi
 
3. Ngoại ngữ:
1. Anh văn
2.
Mức độ sử dụng: Khá
Mức độ sử dụng:
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Từ 2006 – tháng 2/2007.
Thành phố Hồ Chí Minh.
Hành nghề thiết kế kiến trúc tự do.
Từ tháng 2/2007 – 12/2009.
Trường ĐHXD Miền Trung.
GV Khoa Kiến trúc.
Từ tháng 12/2009 – tháng 8/2012.
Thành phố Hồ Chí Minh.
Học viên lớp Cao học khóa K16 tại Trường ĐH Kiến trúc TPHCM.
Từ tháng 8/2012 – nay
Trường ĐHXD Miền Trung.
GV Khoa Kiến trúc.
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Tài liệu giảng day: Hình họa – Vẽ kỹ thuật (bậc Cao đẳng)
2014/2015
Đề tài cấp Trường
Chủ nhiệm đề tài.
2
Chỉnh sửa đề cương chi tiết ngành Kiến trúc (bậc đại học) và các ngành khác (bậc đại học)
2014/2015
Đề tài cấp Trường
Thành viên.
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí