logo
logo
Lý lịch khoa học: Trần Văn Hiến

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
 

 
Họ và tên:         TRẦN VĂN HIẾN            Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 01-09-1977         Nơi sinh: Tuy Hòa – Phú Yên
Quê quán:         Tuy Hòa – Phú Yên         Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất:            Tiến sỹ                 Năm, nước nhận học vị: 2017
Chức danh khoa học cao nhất:                 Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng khoa Kiến trúc
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): khoa Kiến trúc
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:           220 Nguyễn Văn Linh – p. Phú Lâm – Tp. Tuy Hòa – tỉnh Phú Yên                       
Điện thoại liên hệ:  0977.388.818           
Fax:                                                                      Email: tranvanhien@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       Chính quy
Nơi đào tạo: trường Đại học kiến trúc TP. Hồ Chí Minh
Ngành học:       Kiến trúc công trình       
Nước đào tạo: Việt Nam                                   Năm tốt nghiệp: 2000
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:         kiến trúc                                    Năm cấp bằng: 2007
Nơi đào tạo: trường Đại học kiến trúc TP. Hồ Chí Minh
-          Tiến sĩ chuyên ngành:        Quy hoạch vùng và đô thị                        Năm cấp bằng: 2017
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
-          Tên luận án: Nghiên cứu mô hình tổ chức không gian làng ngư dân ven biển khu vực Nam Trung Bộ
3. Ngoại ngữ:
 
1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: B2 khung châu Âu
Mức độ sử dụng:
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2001 – Nay
Trường ĐH XD Miền Trung
Giảng dạy
 
 
 
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1
Tổ chức không gian làng ngư dân ven biển Nam Trung Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng
Mã đề tài: RD-44-16
18 tháng từ 01/6/2016
Hoàn thành 2019
Đề tài cấp bộ
Chủ nhiệm đề tài  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
 1
 Đào tạo kiến trúc tại khu vực Duyên hải Miền trung gắn với biến đổi khí hậu và kiến trúc xanh
2014
 Hội thảo khoa học với chủ đề "Đổi mới giáo trình giảng dạy hướng đến công trình xanh và biến đổi khí hậu". Viện Kiến trúc Nhiệt đới – trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
2
Tổ chức không gian làng ngư dân ven biển khu vực Nam Trung Bộ theo hướng Phát triển bền vững và thích ứng với Biến đổi khí hậu
2015
 Hội nghị khoa học “Kiến Trúc Nam Trung Bộ Bảo Tồn, Hội Nhập, Phát Triển Bền Vững”. Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam – Trường Đại học Xây Dựng Miền Trung
3
Tổ chức không gian thành phố ven biển Nha Trang theo hướng phát triển bền vững kinh tế và sinh thái
2015
Hội thảo khoa học “Đô thị, văn hóa và môi trường với phát triển du lịch Khánh Hòa” - Trường Đại Học Thái Bình Dương (đồng tác giả)
4
Tổ chức không gian bến cảng làng ngư dân ven biển
2015
Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, Số 12/2015, ISSN-0868-3768
5
Khai thác những yếu tố đặc trưng vùng miền trong Tổ chức không gian làng ngư dân “Nông thôn mới” ven biển Nam Trung Bộ phát triển bền vững
2016
Tạp chí Xây Dựng, Số 6/2016, ISSN-0866-0762 
6
Tổ chức không gian Làng ngư dân - phát triển bền vững dựa vào Hệ sinh thái tại vùng Cửa sông ven biển Nam Trung Bộ – Việt Nam
2017
Hội Thảo quốc tế “Xây dựng thành phố sống tốt cho tất cả mọi người” tại Trung tâm hội nghị Nagoya, Nhật Bản.
7
Tổ chức không gian ven biển Nam Trung Bộ thích ứng với Biến Đổi Khí Hậu
2017
Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, Số 212/2017, ISSN-0868-3768
8
Tổ chức không gian vùng ven biển tỉnh Phú Yên theo hướng phát triển bền vững
2018
Tạp chí Xây Dựng, Số 9/2018, ISSN-0866-0762  
9
Tổ chức không gian theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu tại vùng ven biển tỉnh Phú Yên
2019
Hội Thảo quốc tế “Ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu” tại trường Đại học Phú Yên – trong khuôn khổ chương trình hợp tác khoa học với chương trình đối tác Thái Bình Dương năm 2019 (PP19).