logo
logo
Lý lịch khoa học: Phan Hữu Sang

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Phan Hữu Sang                                           Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 05/9/1981                                   Nơi sinh: Thừa Thiên Huế          
Quê quán: Phú Đa- Phú Vang- T.T Huế               Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                                Năm, nước nhận học vị: 2012, Thái lan
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác : Khoa Kiến trúc- Trường ĐHXD Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 24 Nguyễn Du, TP Tuy Hòa- Phú Yên               
Điện thoại liên hệ:  CQ: 0573.821039        NR: 0543 827638       DĐ: 0935 655 480
Fax:                                                                      Email: phanhuusang@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Trường ĐH Nghệ thuật Huế
Ngành học: Đồ họa tạo hình                  
Nước đào tạo:  Việt Nam                                               Năm tốt nghiệp: 2009
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Nghệ thuật thị giác                                                                Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Trường ĐH Mahasarakham, Thailand
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1.
2.
Mức độ sử dụng: Anh văn trình độ B
Mức độ sử dụng:
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2009- 2012
Câu lạc bộ họa sĩ trẻ Huế
Họa sĩ
2012 - 2014
Việt Nam Printmaking House
Giới thiệu các kĩ thuật in đồ họa
2012 đến nay
Hội viên Hội mỹ thuật TT Huế
Họa sĩ đồ họa
2014 đến nay
Trường ĐHXD Miền Trung
Giảng viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí