logo
logo
Lý lịch khoa học: Đoàn Hữu Sâm

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đoàn Hữu Sâm                                                         Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 02/8/1984                                               Nơi sinh: Phú Yên
Quê quán: Hòa Định Đông, Phú Hòa, Phú Yên                            Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                                Năm, nước nhận học vị: 2011, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                         Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại): Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 119 Nguyễn Huệ, Phường 5, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại liên hệ:  CQ: 0573821056        NR: 0573827163            DĐ: 0988617235
Fax:                                                                              Email: doanhuusam@gmail.com,
                                                                                     doanhuusam@cuc.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Giao thông Vận tải Tp Hồ Chí Minh
Ngành học: Xây dựng cầu đường
Nước đào tạo: Việt Nam                                                            Năm tốt nghiệp: 2007
Bằng đại học 2:                                                             Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học:
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Xây dựng cầu, hầm               Năm cấp bằng: 2011
Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                          Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: IELTS 5.5
Mức độ sử dụng:
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
11/2007 – 01/2012
Trường Cao đẳng Xây dựng Số 3 (nay là Trường ĐH Xây dựng Miền Trung)
Giáo viên
02/2012 đến nay
Trường ĐH Xây dựng Miền Trung
Giảng viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Đánh giá trạng thái ứng suất biến dạng của môi trường đá xung quanh đường hầm giao thông (Evaluating Stress Strain State In Rock Mass Surrounding Tunnel)
Tháng 1 năm 2013
Thông báo Khoa học và Công nghệ Số 2 – 2012, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung