logo
logo
Lý lịch khoa học: Đinh Văn Vinh

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đinh Văn Vinh                                             Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 21/5/1980                                   Nơi sinh: Đồng Hới - Quảng Bình
Quê quán: Hải Thành - Đồng Hới -Quảng Bình     Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                               Năm: 2012
Nước nhận học vị: Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa
Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Cầu đường – Trường ĐHXD Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Ân – huyện Phú Hòa – tỉnh Phú Yên
Điện thoại liên lạc: CQ: 057.3821041                   DĐ: 0983294145
 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội
Ngành học: Xây dựng Cầu đường bộ
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2005
Tên đề tài: Thiết kế một đoạn tuyến trong Dự án xa lộ Bắc Nam, thuộc tỉnh Quảng Bình
Người hướng dẫn: Nguyễn Anh Tuấn
Bằng đại học 2:
Hệ đào tạo:
Nơi đào tạo:
Nước đào tạo:                                                  Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học:
- Thạc sỹ chuyên ngành: Xây dựng Cầu hầm      Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội
Tên đề tài: Phân tích nội dung tính toán thiết kế móng cọc theo TCN272-05
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Nghĩa
Người phản biện:          TS. Nguyễn Thạc Quang
                                    TS. Nguyễn Quốc Hùng
- Tiến sỹ chuyên ngành:                                     Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
Tên đề tài:
Người hướng dẫn:
Người phản biện:
 
3. Ngoại ngữ:
                        1. Anh văn                                            Mức độ sử dụng: Bình thường
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Từ 7/2005
đến 9/2006
Công ty XDTH Sơn Hải - Quảng Bình
Cán bộ phòng kỹ thuật
Từ 10/2006 đến 11/2008
Công ty CP ĐTPT Phú Yên
Cán bộ phòng kỹ thuật
Từ 11/2008 đến 12/2011
Học Cao học tại trường ĐH GTVT HN
Học viên cao học
Từ 3/2009
 đến 7/2011
Khoa Xây dựng, Trường CĐXD3
Giảng viên
Từ 8/2011
đến 6/2012
Khoa Xây dựng, Trường ĐHXD Miền Trung
Giảng viên
Từ 7/2012
 đến 9/2013
Khoa Cầu đường, Trường ĐHXD Miền Trung
Phụ trách khoa
Từ 9/2013
đến 8/2015
Khoa Cầu đường, Trường ĐHXD Miền Trung
Trưởng khoa
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, Ngành, Trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Nghiên cứu xây dựng mô hình thí nghiệm đo biến dạng, độ võng và dao động dầm giản đơn bằng thiết bị STS-WiFi
2014/2015
Cấp trường
Chủ nhiệm đề tài
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí